Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Hilde Marie
dc.contributor.authorMathisen, Vegard Walsø
dc.date.accessioned2015-08-17T10:29:18Z
dc.date.available2015-08-17T10:29:18Z
dc.date.issued2015-05-21
dc.description.abstractMasteroppgaven omhandler organisatorisk identitet og omdømmehåndtering i offentlig sektor. Fokuset på organisatorisk omdømme er blitt en trend i samtiden, og et område flere offentlige organisasjoner har adoptert fra det private næringsliv. For å belyse hvilke utfordringer organisasjoner i offentlig sektor kan støte på har jeg tatt for meg Forsvaret og Hærens krigsskole spesielt. Krigsskolen igangsatte i 2014 et arbeid med egen kommunikasjonsstrategi, og som en del av Forsvaret må skolen forholde seg til Forsvarets sentrale kommunikasjon og omdømmekampanjen «For alt vi har. Og alt vi er.». Med denne bakgrunnen er problemstillingen todelt; hva er begrunnelsene for omdømmekampanjen og hvilken identitet søker Forsvaret å kommunisere? I lys av dette rettes fokuset videre mot hva som kan forklare Krigsskolens identitet. Analysen er gjort ved hjelp av tre ulike perspektiver for organisatorisk identitet, og tre ulike beslutningsmodeller for offentlig sektor. Videre er problemstillingen besvart med en kvalitativ tilnærming og bruk av intervjuer, dokumentanalyse og observasjon. Målet for Forsvarets sentrale kommunikasjon er å profilere seg som en helhetlig identitet. Dette er i tråd med idealet for organisasjoners omdømmehåndtering. Selv om informantene støtter oppunder budskapet er det interessant at det samtidig bidrar til identitetsmessige utfordringer i hybride underorganisasjoner som Krigsskolen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7935
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7520
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3901en_US
dc.subjectOrganisatorisk identiteten_US
dc.subjectHybrid identiteten_US
dc.subjectOmdømmeen_US
dc.subjectOmdømmehåndteringen_US
dc.subjectOffentlig sektoren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleOmdømme- og identitetsutvikling i Forsvaret. En studie av forsvarets omdømmekampanje og Krigsskolens identitet – i spenn mellom flere identiteteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record