Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPettersen, Hilde Marie
dc.contributor.authorDahlberg, Kjersti Øvergaard
dc.date.accessioned2015-08-18T10:55:52Z
dc.date.available2015-08-18T10:55:52Z
dc.date.issued2015-05-13
dc.description.abstractSt. Melding 14 (2012-2013) ble vedtatt 14.juni 2013. Den legger føringer for en ny kompetansepolitikk i Forsvaret. Hele forsvarssektoren er i kontinuerlig omstilling. Dette påvirker alle enhetene i sektoren. Samfunnet endrer seg og det stilles krav til høy kompetanse på grunn av konkurranse i arbeidsmarkedet. Hensikten med min oppgave er å identifisere strategier og tiltak som ligger i stortingsmeldingen, og å finne ut hvordan disse kan komme til å berøre min avdeling, Fokus. Jeg prøver også å belyse hvordan arbeidet med meldingen er oversatt til de ansatte i Fokus. Linda Lais teori om strategiske kompetansestyring, Dag Ingvar Jacobsens teori om endringer i organisasjoner og Kjell Arne Røviks oversettelsesteorier er sentrale i oppgaven. For å få en oversikt over hvordan ansatte i Fokus opplever endringsarbeidet, har jeg gjennomført dybdeintervju, en kvalitativ analyse. Politiske og globale endringer har oppstått etter at kompetansemeldinga utkom. Jeg prøver å analysere hvilke begrunnelser og drivkrefter som ligger til grunn for stortingsmeldingen. Dette kan få konsekvenser for Fokus som støtteavdeling. Mine funn viser at ledelsen og de ansatte i Fokus har ulikt syn på hvilken endringsprosess som gjennomføres i avdelingen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7941
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7528
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6901en_US
dc.subjectSt. Melding 14 (2012-2013)en_US
dc.subjectStrategisk kompetansestyringen_US
dc.subjectEndringsstrategieren_US
dc.subjectOversettelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleEn analyse av St. Melding 14 (2012-2013) «Kompetanse for en ny tid». Hvilke motiver ligger til grunn for kompetansesatsingen i St. Melding 14 (2012-2013), og hvordan blir strategier og tiltak presentert og oversatt til Fokus?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel