Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl-Eriksen, Tor Christian
dc.contributor.authorHillestad, Marit
dc.date.accessioned2015-08-18T11:47:18Z
dc.date.available2015-08-18T11:47:18Z
dc.date.issued2015-05-11
dc.description.abstractOppgaven er en kvalitativ studie av er forholdet mellom organisasjonskultur og fysisk aktivitet. Hvilken og på hvilken måte, har dette betydning for organisasjonskulturen når bedrifter tilrettelegger for fysisk aktivitet for de ansatte? Arbeidsmiljøloven setter krav til arbeidsmiljøet og om tilrettelegging for et godt arbeidsmiljø. Arbeidslivet spesielt, har gjennom politisk initierte tiltak de siste årene, blir oppfordret til å være mindre inaktive. Metoden er kvalitative individintervju. Leder og tillitsvalgte i tre ulike bedrifter som har tilrettelagt for fysisk aktiviteter, er blitt intervjuet. Det er også et brukt litteratur som tar for seg forholdene rundt fysisk aktivitet på arbeidsplassene. Undersøkelsen ser på hvordan fysisk aktivitet har innvirkning på organisasjonskulturen i de utvalgte bedrifter. Det er en arena for sosial samhandling og relasjoner mellom ansatte opprettes, det virker inkluderende og sosialt samlende på organisasjonskulturen. Oppslutning om tiltakene er god, det virker inkluderer og flere engasjerer seg i fysisk aktivitet. Lederne er selv er fysisk aktive og aktivt med. Gjennom lederrollen signaliseres at dette er viktig og har en verdi for organisasjonen. Felles tilrettelegging for fysisk aktivitet i bedrifter kan påvirke organisasjonen positivt og være med å skape et inkluderende og sosialt fellesskap i organisasjonskulturen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7943
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7523
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleMåten vi gjør tingene på hos oss. En kvalitativ studie av hvordan tilrettelegging for fysisk aktivitet på arbeidsplassen kan ha innvirkning på organisasjonskulturenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)