Show simple item record

dc.contributor.advisorHarkestad Olsen, Mirjam
dc.contributor.authorSjøblom, Elisabeth
dc.date.accessioned2015-08-24T08:33:28Z
dc.date.available2015-08-24T08:33:28Z
dc.date.issued2015-06-18
dc.description.abstractDenne oppgaven er en kvalitativ studie av fenomenet faglig inkludering knyttet til elever med lav måloppnåelse. Formålet med studien var å finne ut hvilken sammenheng det er mellom lav måloppnåelse og elevers opplevelse av faglig inkludering. Studien er gjennomført som en tematisk livshistorie der informanter fra ungdomsskolen har fortalt om sine opplevelser fra skolehverdagen. Begrepet faglig inkludering er analysert ved hjelp av en modell for begrepsanalyse. Det er ikke mulig å gi en entydig definisjon på begrepet, men det framkom likevel noen sentrale kjennetegn. I denne studien har det vært fokus på noen av dem: tilpasset opplæring, vurdering og læringsmiljø. Dette var også hovedtema i intervjuene. Det er fram til i dag ikke gjort mye forskning på begrepet faglig inkludering. Denne studien er derfor et viktig bidrag i så måte, men også med tanke på at det er elevstemmene som bæres fram. Hovedfunn i studien er at elevene opplever seg stigmatisert, lærere vet ikke hvordan de skal motivere og at vurdering som verktøy for tilpasset opplæring ser ut til ikke å være implementert i alle skoler. Likevel viser funn at elever med lav måloppnåelse like fullt kan oppleve seg faglig inkludert dersom lærer gir god støtte både faglig, sosialt og emosjonelt. Nøkkelord: måloppnåelse, faglig inkludering, inkludering, tilpasset opplæring, elevstemme, casestudie, livshistorie, vurdering, motivasjon, spesialundervisning, ungdomsskoleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7951
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7537
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPEMG_06-7en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.title«Samme behandling selv om jeg ikke skjønner noe» - Om sammenhengen mellom lav måloppnåelse og faglig inkluderingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record