Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBergh, Steffen
dc.contributor.advisorHenningsen, Tormod
dc.contributor.authorHaraldsvik, Kristian Liland
dc.date.accessioned2015-09-02T10:12:30Z
dc.date.available2015-09-02T10:12:30Z
dc.date.issued2015-07-15
dc.description.abstractDette studiet fokuserer på asymmetriske landskap og deres relasjon til sprø forkastninger, bassenger og roterte forkastningsblokker i et profil over Lofotryggen ved Leknes. Det anvendte datasettet består av sammensatte data fra feltarbeid og landskapsobservasjoner, batymatriske kart og seismiske profiler fra kontinentalsokkelen i Lofoten og Vesterålen. Lofotryggen er definert av to prominente NØ-SV strykende grenseforkastninger som avgrenser ryggen fra de mesozoiske bassengene, Vestfjordbassenget og Ribbebassenget, i henholdsvis sørøst og nordvest. Disse forkastningene nedforkaster sedimentære enheter av i hovedsak kritt alder med opp til 7km, og kan videre kobles til dype detasjementer og roterte forkastningsblokker i både Vestfjord- og Ribbebassenget. Til tross for at disse bassengene opptrer ca. 2-4km fra Lofotryggen har en rekke forkastninger og bruddsoner som avgrenser asymmetriske horst-graben strukturer i form av roterte forkastningsblokker blitt observert internt på Lofotryggen, ved Vestvågøya. Lignende forkastningskonfigurasjon har også blitt observert på batymetriske kart, som kobler forkastningene på sokkelen til Lofotryggen, hvor de også ser ut til å kontrollere det sen kenozoiske landskapet. På bakgrunn av dette kan mindre mesozoiske riftbassenger og avgrensende normalforkastninger, lik de tidligere dokumenterte forekomstene på Andøya og i Sortlandsundet, være reell også i Lofoten. Data fra dette arbeidet underbygger denne tolkningen og øker videre forståelse for dannelsen av horst-interne tektoniske bassenger og relaterte forkastningsblokker.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8004
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7591
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDGEO-3900en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Tektonikk: 463en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Tectonics: 463en_US
dc.subjectPassiv kontinentalmarginen_US
dc.subjectLeknesgruppenen_US
dc.subjectGeologien_US
dc.subjectLofotenen_US
dc.subjectStrukturgeologien_US
dc.subjectForkastningeren_US
dc.subjectMetamorft Kjernekompleksen_US
dc.subjectGeomorfologien_US
dc.subjectKorrelasjonen_US
dc.subjectDetasjementen_US
dc.subjectRoterte forkastningsblokkeren_US
dc.subjectRiftrelaterte bassengeren_US
dc.titleAnalyse av mesozoiske forkastninger og asymmetriske landskap i et profil over Lofotryggen ved Leknes, Vestvågøy. Implikasjoner for dannelsen av roterte forkastningsblokker, riftrelaterte bassenger og nedforkastningen av Leknesgruppenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel