Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørndal, Kristin Emilie W.
dc.contributor.advisorSollid, Hilde
dc.contributor.authorBrox, Åse Cecilie
dc.contributor.authorBerglund, Kristine Olive
dc.date.accessioned2015-09-16T14:47:15Z
dc.date.available2015-09-16T14:47:15Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractMålsettingen med denne studien er å undersøke hvordan den dramapedagogiske metoden «Lærer-i-rolle» kan bidra i skriveopplæringen på småtrinnet. I masteroppgaven vil vi fokusere på hva metoden lærer-i-rolle tilførte skriveopplæringen. Problemstillingen vår belyser vi gjennom kvalitative forskningsmetoder i form av ulike typer kvalitative forskningsintervju, observasjoner og elevtekstanalyser. Vårt forskningsdesign er basert på aksjonsforskning i et singlecase-studie. Dette gjør at våre funn ikke er direkte overførbare til andre klasserom. Undersøkelser gjort i studien viser at metoden lærer-i-rolle gav eleven en konkret mottaker i skrivesituasjonen, noe som også motiverte elevene til å skrive lengre tekster. Slik vi tolker intervjuene gjort i vårt studie, kan det være utfordrende å implementere en dramafaglig metode i et klasserom der læreren har lite erfaring med drama. Gjennom observasjon i studien har vi observert hvordan variasjon i undervisningen er viktig for å motivere elevene i læringsprosessen. Kildene vi har brukt er preget av norske forskere og forfattere. Skoleforskning fra andre land kan ikke overføres direkte til den norske skolen, og det har derfor vært et bevisst valg fra vår side å kun benytte oss av skoleforskning på dette feltet gjort i Norge. Aud Berggraf Sæbø har vært vår hovedkilde om forskning og teori rundt bruk av drama i undervisningen. Våre kilder om skriveforskning er gjort av forskere fra KAL, SKRIV og Normprosjektet. Vi anvender også teori hentet fra Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning. I elevtekstanalysene er Skjelbred og Iversen et al. våre to hovedkilder.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8082
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7669
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3901en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectLærer-i-rolleen_US
dc.subjectDramapedagogikken_US
dc.subjectMottakerbevisstheten_US
dc.subjectSkrivehjuleten_US
dc.subjectElevtekstanalyseen_US
dc.subjectTekstanalyseen_US
dc.subjectLæringsprosesseren_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectSkriveformelenen_US
dc.subjectSkrivetrekantenen_US
dc.subjectAksjonsforskningen_US
dc.subjectSinglecaseen_US
dc.subjectCasestudieen_US
dc.subjectStrukturert intervjuen_US
dc.title"Lærer-i-rolle", et bidrag i skriveopplæringen? Pedagogisk utviklingsarbeid gjennom et aksjonsforskningsbasert singlecase-studie.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record