Show simple item record

dc.contributor.advisorBones, Stian
dc.contributor.authorSvendsen, Magnar
dc.date.accessioned2015-09-17T14:46:45Z
dc.date.available2015-09-17T14:46:45Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om den nord-norske forfatteren Kjell Fjørtoft.Fjørtoft skrev i alt 18 dokumentarbøker gjennom sin karierre, og det er to av disse bøkene, som det blir gått nærmere inn på i denne oppgaven. Bøkene som blir undersøkt er Lille-Moskva (1983) og Vi fikk vår frihet (1984). I begge bøkene er handlingen lagt til Finnmark under 2. verdenskrig, og mens den ene boka omtaler partisanvirksomheten i Finnmark, tar den andre for seg tvangsevakueringen av fylket høsten 1944. Dette var bøker hvor Fjørtoft gikk ut med sterke meninger og som han mottok både ris og ros for. I denne oppgaven blir Fjørtofts historiebruk og historieforsåelse undersøkt nærmere i de to nevnte bøkene. Hvilke ettervirkninger de to bøkene hadde på endrindringsarbeidet etter 2. verdenskrig og samfunnslivet forøvrig, blir også gjennomgått. Mediebildet rundt lanseringen av de to bøkene blir undersøkt nærmere, og gjennom dette forsøkes det å få et inntrykk av hva det var med Fjørtofts forfatterskap, som skapte slik entusiasme, og kritikk. Fjørtoft etterlot et privatarkiv til Universitetsbiblioteket i 2000, som legger en stor del av grunnlaget for denne oppgaven. I arkivet finnes det både gamle avisartikler og korrespondanse, som også har blitt benyttet. Med utgangspunkt i Fjørtofts bøker er det også foretatt en mer generell drøfting rundt 2. verdenskrig i historieundervisningen i norsk videregående skole.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8095
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7679
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHIS-3980en_US
dc.subjectKjell Fjørtoften_US
dc.subjectNord-Norgeen_US
dc.subjectLille-Moskvaen_US
dc.subject2.verdenskrigen_US
dc.subjectKibergen_US
dc.subjectPartisaneneen_US
dc.subjectVi fikk vår friheten_US
dc.subjectTvangsevakueringaen_US
dc.subjectFinnmarken_US
dc.subjectandre verdenskrigen_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070en_US
dc.titleHelst mot urolig vær - historieforståelse og historiebruk i Kjell Fjørtofts Lille-Moskva og Vi fikk vår friheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)