Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNielsen, Jens Petter
dc.contributor.authorLøkken, Mari
dc.date.accessioned2015-09-18T12:50:16Z
dc.date.available2015-09-18T12:50:16Z
dc.date.issued2015-05-19
dc.description.abstractEtter utbruddet av hva som senere er kjent som første verdenskrig møttes de skandinaviske utenriksministrene og de tre kongene i Malmø 18-.19 desember 1914. Dette møtet endte opp med å bli innledningen til en praksis hvor det jevnlig ble holdt møter mellom de skandinaviske landenes ledelse gjennom hele verdenskrigen og også etter krigen, der de skandinaviske stats- og utenriksministrene kunne drøfte spørsmål som berørte alle de tre landene i lys av verdenskrigen, og senere andre internasjonale forhold. Kongemøtet i Malmø i 1914 var altså det første av i alt seks ministermøter som fant sted i løpet av verdenskrigen. Hva var bakgrunnen for at de kom i stand, og hva ble resultatene av disse ministermøtene? Kan for eksempel ministermøtene ha hatt en viktig symbolsk effekt? Dette er noe flere historikere har antydet når det kommer til betydningen av ministermøtene. Hvordan ble ministermøtene skildret i skandinaviske aviser? Det som ble skrevet der kan være viktig for hvordan møtene ble oppfattet, i det minste på den hjemlige fronten. Hovedproblemstillingen vil derfor være å se på betydningen, eller de konkrete resultatene, av de skandinaviske ministermøtene under første verdenskrig. Selv om det blir påpekt at resultatene var få, kan det likevel være berettiget å tillegge ministermøtene en viss betydning også på lang sikt.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8098
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7687
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHIS-3900en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Politisk historie: 071en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Political history: 071en_US
dc.subjectDe nordiske ministermøteneen_US
dc.subjectDen nordiske interparlamentariske unionen_US
dc.subjectFørste verdenskrigen_US
dc.subjectMalmøen_US
dc.subject1914en_US
dc.subject1918en_US
dc.subjectKongemøteren_US
dc.subjectNordenen_US
dc.subjectSkandinaviaen_US
dc.subjectNøytraliteten_US
dc.subjectSkandinavismenen_US
dc.subjectForeningen Nordenen_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.subjectSverigeen_US
dc.subjectDanmarken_US
dc.subjectForeningen Nordenen_US
dc.subjectNordisk samarbeiden_US
dc.subjectNøytralitetspolitikken_US
dc.titleI skyggen av første verdenskrig: De nordiske ministermøtene 1914–1918en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)