Show simple item record

dc.contributor.advisorAnnfrid, Rosøy Steele
dc.contributor.authorPedersen, Sissel-Merete
dc.date.accessioned2015-09-21T10:39:29Z
dc.date.available2015-09-21T10:39:29Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractFra mine tidligere arbeidserfaringer med barn og dyr, har jeg sett gleden og verdien barn har av å være sammen med dyr. På bakgrunn av denne erfaringen, ville jeg se nærmere på temaet Inn på tunet og hvilke muligheter dette kan gi i skolesammenheng. Formålet med dette prosjektet var at jeg ønsket å få en dypere forståelse om hva samarbeidet med Inn på tunet-gårder går ut på, og å lære om hvordan dette kan brukes i undervisningen i skolen. Jeg har utført et aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid med to skoler (Skole 1 og Skole 2) og to Inn på tunet-gårder i Tromsø kommune. På Skole 1 deltok jeg i et allerede planlagt opplegg for et skole-gård samarbeid, og på Skole 2 var det jeg selv som både skolen planla og utførte hele opplegget med for- og etterarbeid tilknyttet en skoledag på gårdene. Jeg har brukt aksjonsforskning som forskningsstrategi, og kvalitative metoder i min datainnsamling. Mitt datamateriale har jeg samlet inn gjennom intervju og observasjon. Jeg har utført en dokumentanalyse av den generelle delen av Kunnskapsløftet både opp mot mitt prosjekt og Inn på tunet-tilbud generelt. Både dokumentanalysen og analysen av datamaterialet i mitt aksjonsforskningsprosjekt med å bruke gården som alternativ opplæringsarena, viser at man kan forankre undervisninga i Kunnskapsløftet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8111
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7695
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3901en_US
dc.subjectInn på tuneten_US
dc.subjectAksjonsforskningen_US
dc.subjectAlternativ opplæringsarenaen_US
dc.subjectKunnskapsløfteten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleGården - en alternativ opplæringsarena. "Det var verdens gøyeste skoledag"en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)