Show simple item record

dc.contributor.advisorSteensen, Jette
dc.contributor.authorTorbergsen, Anna-Marie Bensnes
dc.date.accessioned2015-09-21T11:11:55Z
dc.date.available2015-09-21T11:11:55Z
dc.date.issued2015-05-13
dc.description.abstractOppgavens mål er å få lærernes syn på lekser i skolen samt deres vurdering om lekser nødvendig. Jeg ønsker med denne undersøkelsen å være med på å skape undring og sette i gang noen tankeprosesser hos både dagens og fremtidige lærere om deres leksepraksis. Problemstillingen for oppgaven er Lekser - ”en gammel tradisjon eller en nødvendighet i den norske skolen?” For å finne svar på min problemstilling har jeg valgt en kvantitativ metode ved bruk av en spørreundersøkelse. Denne har jeg sendt ut til fire ulike skoler. Undersøkelsen har 26 spørsmål fordelt på fire områder. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) godkjente undersøkelsen 29. januar 2015. Slik jeg ser det hele så har den norske skolen en lang tradisjon i forhold til å gi elevene lekser og mange skoler praktiserer dette fortsatt. Resultatet av min undersøkelse viser meg at i hovedsak begrunner lærerne leksepraksisen sin med fem faktorer. Disse faktorene er elven, skolen, tilpasset opplæring, hjemmet og motivasjon. Argumentene mot lekser går i hovedsak ut på at lekser er med på å skade relasjonen mellom lærer og elev, og det at lekser er med på å forsterke nederlaget til mange av de elevene som sliter på skolen fra før.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8112
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7697
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.titleLekser - ”en gammel tradisjon eller en nødvendighet i den norske skolen?”en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)