Show simple item record

dc.contributor.advisorRønningsbakk, Lisbet
dc.contributor.authorØyen, Eline Charlotte
dc.date.accessioned2015-09-21T11:27:08Z
dc.date.available2015-09-21T11:27:08Z
dc.date.issued2015-05-14
dc.description.abstractI dette prosjektet har jeg sett nærmere på hvordan bruk av IKT i klasserommet utfordrer rollen som klasseleder. Jeg har valgt å benytte en kvalitativ metode i form av forskningsintervju. Kategoriene i den didaktiske relasjonsmodellen er brukt som utgangspunkt for min intervjuguide. Jeg har ved hjelp av intervjuene samlet perspektivene til mine to deltakere med mål om innsikt og forståelse i et aktuelt tema. Prosjektet viser at lærere møter et vidt spenn av utfordringer i sin klasseledelse ved bruk av IKT. Nyansene i funnene viser at lærere møter et vidt spenn av utfordringer i sin klasseledelse ved bruk av IKT. Mine undersøkelser tydeliggjør tre utpregende kategorier når det gjelder hvordan rollen som klasseleder utfordres. Jeg har valgt å kalle kategoriene praktisk-teknologiske utfordringer, kompetansebaserte utfordringer og elevbaserte utfordringer. Funnene i prosjektet impliserer at det trengs et kompetanseløft i lærerstanden slik tidligere forskning understreker (Hatlevik, Egeberg et al. 2013, Krumsvik 2014). Deltakerne i prosjektet ser på IKT som viktig og ønsker videreutdanning for å bedre egen kompetanse. Den ene påpeker at hun ønsker: ”at det kan komme ut en formell kompetanse i skolene i Norge fordi elevene vil ha så mye å vinne på det”. Slik funnene er tolket kan det se ut som de ulike identifiserte kategoriene av utfordringer har en viss påvirkningskraft på de øvrige kategoriene. Med dette mener jeg at et kompetanseløft eksempelvis kan gjøre lærere tryggere i den digitale skolehverdagen. Slik vil de dessuten bli bedre i stand til å tilrettelegge for ulike digitale elevforutsetninger. Kompetanse og trygghet øker selvtilliten som kan underbygge den tydelige klasseledelsen som kreves.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8113
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7698
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectIKT og klasseledelseen_US
dc.subjectIKTen_US
dc.subjectKlasseledelseen_US
dc.subjectUtfordringer ved bruk av IKTen_US
dc.title”At nettet fungerer, altså det må det gjøre” - Et prosjekt knyttet til hvordan bruk av IKT i klasserommet utfordrer rollen som klasselederen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record