Show simple item record

dc.contributor.advisorFyhn, Anne Birgitteen_US
dc.contributor.authorBremset, Runeen_US
dc.date.accessioned2015-09-22T12:51:59Z
dc.date.available2015-09-22T12:51:59Z
dc.date.issued2015-05-09en
dc.description.abstractAvhandlingens tema er faglige, interaktive samtaler i matematikk, der elevenes forestilling av forventning om mestring er hovedfokus. Prosjektets forskningsspørsmål er: Hvordan kan elevers forestillinger av forventning om mestring relateres til deres deltakelse i faglige, interaktive samtaler i matematikk? Hensikten med prosjektet er å få en dypere forståelse av faktorer som påvirker den muntlige aktiviteten blant elevene i matematikkundervisningen. Utvalget er sammensatt av fire 10.klassinger og én matematikklærer, som alle er observert i klasserommet og senere intervjuet hver for seg. Prosjektet er en multiple-casedesign, som betyr at et eller flere fenomen betraktes fra ulike perspektiv. Denne avhandlingen har konsentrert seg om elevperspektivet og lærerperspektivet. Jeg undersøker elevenes forventning om mestring ved hjelp av fire ulike kilder til forventning om mestring: 1. Personlige erfaringer, 2. Eksterne kilders erfaring av mestring, 3. Verbal oppmuntring og tilbakemelding og 4. Fysiologiske og emosjonelle kilder (Bandura, 1994; 1997; Skaalvik & Skaalvik, 1998). I avhandlingen bruker jeg elev- og lærerperspektivet for å belyse hvilken innvirkning elevenes forventning om mestring har på deres muntlige aktivitet. Lærers refleksjoner blir videre brukt som støtte under analysen og utdyper enkelte moment elevene reflekterer over. Resultatene viser at det eksisterer en sammenheng mellom elevenes forestilling av forventning om mestring og deres muntlige deltakelse i matematikkundervisningen. Elever som deltar relativt mye i undervisningen, viser stor tro på egen mestring overfor oppgaver og problemer lærer gir i undervisningen. Elever derimot som ikke deltar i undervisningen, viser liten tro på egen mestring. Resultatene viser at samtlige elever i samarbeid med andre viser en forventning om mestring. Gruppearbeid er med andre ord noe alle setter pris på som arbeidsform i matematikk. Samarbeidsoppgaver ser ut til å styrke elevenes erfaring av mestring og videre forventing om mestring.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8118
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7703
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3903en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040en_US
dc.titleEt affektivt fokus på faglige, interaktive samtaler i matematikken_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record