Show simple item record

dc.contributor.advisorHaavold, Per Øystein
dc.contributor.authorSkrivervik, Marte
dc.contributor.authorLotternes, Ingrid Wikeland
dc.date.accessioned2015-09-22T13:49:43Z
dc.date.available2015-09-22T13:49:43Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractDenne studien har tittelen: Minoritetsspråklige elever i matematikk. Hensikten med studien er å bedre forståelsen av hvordan minoritetsspråklige elever løser divisjonsoppgaver innenfor naturlige tall. Vi har hatt fokus både på hvordan elevene tenker når de løser divisjonsoppgaver, og hvordan deres flerspråklighet påvirker oppgaveløsningen. Studien tar utgangspunkt i et konstruktivistisk kunnskapssyn, og har et kvalitativt forskningsdesign. Datainnsamlingen fant sted i en innføringsklasse hvor elevene var i alderen 10-12 år. Vi brukte oppgavebasert intervju som metode, og filmet de seks elevene mens de løste ulike divisjonsoppgaver. Videre transkriberte og kodet vi dataene, og ut fra vårt konseptuelle rammeverk tolket vi datamaterialet ved å se etter mønster og andre interessante funn. Gjennom analysen så vi at noen av elevene hadde lært formelle oppsett for å regne divisjon før de kom til Norge. Disse elevene benyttet allikevel uformelle strategier når de anså det som mest hensiktsmessig. Elevene som ikke hadde lært formelle oppsett gjorde det best når oppgavene var gitt i kontekst. Gjennom prosjektet så vi at elevene brukte ulike algoritmer, og det kom frem at noen var vant til andre matematiske symboler enn de som brukes i Norge. Til tross for at vi tilpasset tekstoppgavene var det språklige fortsatt en utfordring for elevene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8121
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7706
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3903en_US
dc.subjectMatematikkdidaktikken_US
dc.subjectMinoritetsspråkligen_US
dc.subjectDivisjonsstrategieren_US
dc.subjectDivisjonen_US
dc.subjectFlerspråkligheten_US
dc.subjectFlerspråkligeen_US
dc.subjectEleveren_US
dc.subjectKodebytteen_US
dc.subjectInnføringsklasseen_US
dc.subjectDivisjonsoppgaveren_US
dc.subjectHeltallsområdeten_US
dc.subjectBilingualismen_US
dc.subjectTekstoppgaveren_US
dc.subjectProblemløsningen_US
dc.subjectProblem posingen_US
dc.subjectLøsningsstrategieren_US
dc.subjectDeleen_US
dc.subjectMatematikkundervisningen_US
dc.subjectCode mixingen_US
dc.subjectLanguage switchingen_US
dc.subjectspråken_US
dc.subjectoppgavebasert intervjuen_US
dc.subjectoppgaveren_US
dc.subjectkvalitativen_US
dc.subjectkonteksten_US
dc.subjectalgoritmeen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.titleMinoritetsspråklige elever i matematikk. En kvalitativ studie av minoritetsspråklige elevers divisjonsstrategieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record