Show simple item record

dc.contributor.advisorHemmingsen, Hallgeir
dc.contributor.advisorMichalsen, Anita
dc.contributor.authorJørgensen, Stein-Ove
dc.date.accessioned2015-10-29T12:51:48Z
dc.date.available2015-10-29T12:51:48Z
dc.date.issued2015-08-13
dc.description.abstractDenne studien har fokus på hvordan de ulike aktørene (eiere, styret, ledere, intern- og ekstern regnskapsfører, samt intern- og eksterne revisor) kan bidra til å forebygge, avdekke og håndtere misligheter. Studien viser at en del aktører ikke er klar over sitt eget ansvar, og ser lite hvordan de skal forholde seg til forebygging, avdekking og håndtering av misligheter. Studien viser også at mange aktører er reflektert, og foreslår mange gode handlinger for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter. Av de ulike aktørene er det de interne regnskapsførerne som i størst grad synes å kunne bidra til forebygging, avdekking og håndtering av misligheter. Ekstern regnskapsfører og ekstern revisor synes i minst grad å kunne bidra til forebygging, avdekking og håndtering av misligheter. Mange typer av økonomisk kriminalitet og misligheter vil sette spor i regnskapet, og mislighetene kan forsøkes skjult ved ulike typer av ulovlige regnskapsmanipulasjoner. Derfor er det ikke uventet at denne studien viser at nettopp regnskapsovertredelser er mest vanlig. Innen regnskapsovertredelser er inntekts- og resultatmanipulasjon svært sentral, og studien ser nærmere på misligheter innenfor dette området. Det fremkommer at den mest vanlige misligheten, innenfor inntekts- og resultatmanipulasjon, er resultatutjevning ved å flytte løpende inntekt til senere perioder. Dette kan blant annet medføre unndragelser eller for sen betaling av skatter og avgifter. Studien har fokus på handlingene vedrørende forebygging, avdekking og håndtering av misligheter. Forebyggende handlinger kan være en god internkontroll, gode risikoanalyser, gode etiske retningslinjer, effektive kontrollaktiviteter, tekniske og fysiske blokkeringsmekanismer, samt synliggjøring av høy oppdagelsesrisiko. Avdekkende handlinger kan være gjennomføring av risikoanalyser, aktivt søking etter røde flagg, etablering og oppfølging av internkontroll, utforming av gode kontrollrutiner, samt gjennomføring av systematiske, kontinuerlige og uforutsigbare kontroller. Handlinger for å håndtere misligheter kan være anmeldinger til myndighetene, rask og resolutt handling, sikring av bevis, granskning og diskrete undersøkelser, fremskaffe dokumentasjon, sørge for at misligheter får konsekvenser og blir synliggjort.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8234
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7816
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en_US
dc.subjectSiviløkonomen_US
dc.subjectØkonomisk kriminaliteten_US
dc.subjectMisligheteren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleForebygging, avdekking og håndtering av misligheter. En studie av praksis i norske bedrifter, herunder de enkelte aktørenes rolleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)