Show simple item record

dc.contributor.advisorHeimly, Finn-Steinar
dc.contributor.advisorMoilanen, Mikko
dc.contributor.authorKlaussen, Marie
dc.date.accessioned2015-10-29T13:14:06Z
dc.date.available2015-10-29T13:14:06Z
dc.date.issued2015-08-06
dc.description.abstractDet knytter seg ulike forventninger til ringvirkninger i forbindelse med et petroleumsprosjekt. Denne studien belyser hvilke faktiske økonomiske virkninger et petroleumsprosjekt har hatt for næringslivet i vertskommunen. Snøhvit-prosjektet i Hammerfest kommune er valgt da dette er den første petroleumsutbyggingen i Barentshavet, og på mange måter er et unikt prosjekt. Studien besvarer problemstillingen: Hvilken innvirkning har Snøhvit-prosjektet hatt for utviklingen av næringslivet i Hammerfest kommune? Studien skiller seg fra tidligere undersøkelser da fokus ligger på ringvirkninger på næringsnivå, samt at utvikling i lønnsomhet og salgsinntekter benyttes som indikasjon på utvikling i næringslivet. Studien skiller seg videre fra andre studier ved å undersøke ringvirkninger i petroleumsprosjektets utbyggingsfase og driftsfase, og gir svar på hvorvidt det er forskjeller mellom ringvirkningene opplevd i disse to fasene. Problemstillingen er besvart ved hjelp av nøkkeltallsanalyser og t-tester, der utvikling i salgsinntekter og lønnsomhet i næringslivet i Hammerfest sammenlignes med utviklingen i resten av Finnmark. Funnene i studien tyder på at Snøhvit-prosjektet har hatt positiv innvirkning på utviklingen av næringslivet i Hammerfest gjennom økte salgsinntekter i prosjektets to faser. Flere næringer i Hammerfest kan vise til økte inntekter i analyseperioden der utviklingen tyder på ringvirkninger av Snøhvit-prosjektet. Studien fant ingen klare indikasjoner på at prosjektet har hatt innvirkning på lønnsomhetsutviklingen i næringslivet i Hammerfest. Gjennomførte analyser viser likevel signifikant forskjell i gjennomsnittlig avkastningsgrad i noen næringer mellom Hammerfest og Resten av Finnmark. Hvorvidt disse forskjellene skyldes ringvirkninger av Snøhvit-prosjektet er uvisst. Funnene viser at Snøhvit-prosjektet påvirker næringslivet ulikt i utbyggingsfasen og driftsfasen, og at næringer påvirkes i ulikt i disse fasene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8237
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7817
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en_US
dc.subjectNøkkeltallsanalyseen_US
dc.subjectT-testen_US
dc.subjectSalgsinntekteren_US
dc.subjectAvkastningsgraden_US
dc.subjectPetroleumsprosjekten_US
dc.subjectLokale ringvirkningeren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleSnøhvit-prosjektets innvirkning på det lokale næringsliv. En sammenlignende studie av salgsinntekter og lønnsomheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)