Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWindfeld Lund, Niels
dc.contributor.authorDanielsen, Anette
dc.date.accessioned2015-11-03T09:51:16Z
dc.date.available2015-11-03T09:51:16Z
dc.date.issued2015-05-13
dc.description.abstractDenne oppgaven ser nærmere på hvordan studenter bruker de elektroniske ressursene til det akademiske bibliotek, sammenlignet med bruken av papirdokumenter. Det er viktig å øke bevisstheten og kunnskapen om dette, siden e-ressursene er relativt nye i biblioteket. Når nye medier inkluderes i biblioteksamlingene er det interessant og viktig å se på hvordan de blir brukt av studentene. I den sammenheng vil jeg se på hvordan studenten leser forskjellig på papir vs. skjerm, og på vedtaket om å prioritere innkjøp av elektroniske ressurser ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Jeg har gjennomført en kvalitativ studie med et fenomenologisk forskningsdesign. Data ble samlet inn ved bruk av intervjuer og observasjoner. Intervjuene er foretatt på tre avdelingsbibliotek på Universitetet i Tromsø og tre avdelingsbibliotek ved Høgskolen i Hedmark. Funnene kan deles i tre: 1.De elektroniske ressursene: De blir brukt veldig forskjellig, og fagområdet er avgjørende for hvor hyppig de brukes. Bruksområdet er veldig relevant. Raskt tilgang + oppdatert innhold = bruk av elektroniske ressurser. Konsentrasjon + fordypning = papirdokumenter. 2. Skjerm vs. papir: Papir inngir til mer helhetlig lesning. Når det leses på skjerm blir det mer skumlesning, samt bruk av søkefunksjonen slik at man kun leser det som er mest relevant. Lesing på papir er bedre for øynene, samt at konsentrasjonen bedres siden det er færre forstyrrende elementer enn ved bruk av elektroniske ressurser. Det passer også bedre til dagens studieteknikk. 3.Online only: Papirbaserte- og elektroniske ressurser har ulike egenskaper som er avgjørende for brukeren når de skal velge hva de skal bruke. I dag lever de godt side om side, og de ulike egenskapene utfyller hverandre. Et viktig overordnet funn er at samspillet mellom fagområde, mediets egenskaper og bibliotekets tilrettelegging/biblioteksamlingens størrelse synes å ha stor betydning for studentenes bruk av elektroniske ressurser.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8256
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7837
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOK-3951en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Dokumentasjonsvitenskap: 325en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Documentation science: 325en_US
dc.titleElektronisk vs. papir. Hvordan bruker studenter de elektroniske ressursene til det akademiske bibliotek?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel