Show simple item record

dc.contributor.advisorPer Øystein, Haavold
dc.contributor.authorBjerkmo, Kristine
dc.date.accessioned2015-09-17T05:10:36Zen_US
dc.date.accessioned2015-11-06T13:50:11Z
dc.date.available2015-11-06T13:50:11Z
dc.date.issued2015-05-13
dc.description.abstractHvordan påvirkes matematikkundervisningen av antall elever i klassen?, er en kvalitativ studie hvor det sees på hvordan antall elever kan påvirke fire faktorer (matematisk fremstilling, tidsbruk og deltakelse og hjelp fra læreren) av matematikkundervisningen i to 5. klasses matematikkundervisning. Problemstillingen for studiet er: Hvordan påvirkes matematikkundervisningen av antall elever i klassen? Oppgaven har også fire ulike forskningsspørsmål: 1. Hvordan påvirker antall elever den matematiske fremstillingen i undervisningen? 2. Hvordan påvirker antall elever tidsbruken til læreren? 3. Hvor ofte er elevene aktive? 4. Hvor ofte hjelper læreren elevene? Den teoretiske rammen for studiet og datainnsamlingen tar utgangspunkt i Schoenfelds (2014) rammeverk for å teste undervisningens matematiske innhold. Videre brukes Skemps (1989) og Kilpatricks (2001) begreper om matematisk kompetanse til å beskrive undervisningen og den matematiske fremstillingen. Jeg viser også til tidligere forskningsfunn som viser uenighet rundt temaet klassestørrelse. For å besvare hvordan antall elever i klassen kan påvirke matematikkundervisningen har jeg brukt casestudie som design, og observasjon og intervju som metoder for datainnsamling. Jeg observerte to ulike 5. klasser og to ulike lærere i seks timer hver, for deretter å intervjuet lærerne for å finne bakgrunn for det jeg observerte. I alle sammenligningene vises det en klar forskjell på det matematiske innholdet og hvor god tid læreren har til å både fremstille matematikken, hjelpe elevene og la elevene diskutere. Resultatene tyder på at flere elever fører til mindre tid per elev som igjen gjør at den instrumentelle fremstillingen blir løsningen, da det tar kortere tid og er enklere.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8261
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7842
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3903en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectstor klasseen_US
dc.subjectklassestørrelseen_US
dc.subjectliten klasseen_US
dc.subjectmatematisk innholden_US
dc.subjecttidsbruken_US
dc.subjectelevenes muntlige aktiviteten_US
dc.subjecthjelp fra lærerenen_US
dc.subjectrelasjonell forståelseen_US
dc.subjectmatematisk kyndigheten_US
dc.subjectSchoenfelden_US
dc.subjectmatematisk fremstillingen_US
dc.subjectinstrumentell forståelseen_US
dc.titleHvordan påvirkes matematikkundervisningen av antall elever i klassen? En sammenligning av en liten og stor klasse, med fokus på matematisk innhold, tidsbruk, elevaktivitet og hjelp fra lærerenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)