Show simple item record

dc.contributor.advisorHolen, Frank
dc.contributor.authorNordås-Johansen, Jens
dc.date.accessioned2015-11-16T13:34:37Z
dc.date.available2015-11-16T13:34:37Z
dc.date.issued2014-11-14
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har målet vært å se på hvordan medarbeiderundersøkelser benyttes i virksomheter. Medarbeiderundersøkelsen som verktøy er velkjent for mange medarbeidere og ledere, men på hvilken måte den innvirker på deres arbeidshverdag tror jeg de færreste reflekterer over. For å belyse hvordan medarbeiderundersøkelsen er implementert på Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har jeg benyttet Human Resources (HR)-avdelingen som case. Utgangspunktet var å studere hvordan UNN implementerer medarbeiderundersøkelsen og hvordan den påvirker organisasjonen. Når man arbeider med mennesker og tiltaksarbeid er det flere aspekter man må være bevisst på. I teoriendelen var jeg derfor innom psykologiske aspektet ved organisasjonsendringer, og i dette tilfellet særlig med tanke på organisasjons- og forbedringsarbeid. Videre var teorier om temaene medarbeiderundersøkelser og implementering til god hjelp for å besvare problemstillingen som lyder som følger: Hvordan implementeres medarbeiderundersøkelsen på UNN HF og hvordan påvirkes resultatene av dette? Datainnsamlingen ble gjennomført via intervju av i alt syv respondenter, både ledere og ansatte. Alle er arbeider ved HR-senteret. Intervjuene og gjennomgangen av litteraturen viste at et bevisst forhold til tiltaksarbeidet er noe av det viktigste når det kommer til medarbeiderundersøkelser. Ofte kan det virke som om man fokuserer for mye på selve gjennomføringen av undersøkelsen. Litteraturen trekker også frem det essensielle i å komme raskt i gang med tiltaksarbeidet etter at kartleggingen er gjennomført (Storch et al. 2010). Oppsummert kan man si at det er viktig å ha en medarbeiderundersøkelse som er utviklet og tilpasset til den organisasjonen den skal inn i, men det er vel så viktig at man har et bevisst forhold til hvordan man skal implementere den. Gilbert (2007) sier det veldig treffende slik: ”Unfortunantly, when employee surveys are poorly designed and implemented, and where there is no follow up action – asis the case for many surveys – they can have the opposite effect to that intended”. (Gilbert (2007) presentert i Storch et al. 2010, s.48)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8263
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7848
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleMedarbeiderundersøkelsen på Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Et case-studie av hvordan medarbeiderundersøkelsen implementeres på UNNen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record