Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix Hagen, Rune
dc.contributor.authorKarlstrøm, Trond
dc.date.accessioned2015-11-26T09:28:55Z
dc.date.available2015-11-26T09:28:55Z
dc.date.issued2015-11-05
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om den kartografiske skildringen av myten om Norden fra antikken til 1600-tallet, med spesielt fokus på tidlig nytid. Norden har siden antikken hatt en spesiell plass i europeeres verdensbilde. Det har blitt sett på som et fremmed område langt unna sivilisasjonen, med ukjente folkeslag, dyr og naturfenomener. Kart over Norden fra middelalder og tidlig nytid gir oss et verdifullt innblikk i disse forestillingene, siden historiske kart i tillegg til å skildre landmasser og havveier, ofte inkluderte illustrasjoner eller tekster som omhandlet folkene og områdene de skildret. Mens flere av kartene fra 14–1500-tallet viser det kontinentale Europa med stor nøyaktighet, med detaljerte tegninger av landområder, veinett, elver og byer, vises de nordligste delene av Skandinavia stort sett som en skisse basert på gjetning og tradisjonelle antagelser. På historiske kart over Norden kan man ofte finne beskrivelser som samsvarer med dette områdets omdømme som en ukristelig utpost, fylt av fremmede og farlige folkegrupper og dyreslag. Oppgaven tar for seg hvilken betydning disse skildringene hadde for kartleggingen av Norden, og hvordan de utviklet og forandret seg fra de tidlige greske og romerske geografiske beskrivelsene til kartene på 1500- og 1600-tallet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8291
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7874
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHIS-3900en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Nyere tids historie (før 1800): 082en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Recent history (before 1800): 082en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Middelalderhistorie: 081en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::History of the Middle Ages: 081en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Oldtidens historie: 080en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Ancient history: 080en_US
dc.subjectKartografien_US
dc.subjectKarten_US
dc.subjectMappamundien_US
dc.subjectGerard Mercatoren_US
dc.subjectHenricus Hondiusen_US
dc.subjectAbraham Orteliusen_US
dc.subjectClaudius Ptolemaiosen_US
dc.subjectPomponius Melaen_US
dc.subjectNordenen_US
dc.subjectNordområdeneen_US
dc.titlePygmei Hic Habitant. Myten om Norden på kart frem til 1600-talleten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)