Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHalvorsen, Kjell.
dc.contributor.advisorRiksvold, Ellen
dc.contributor.advisorLeer, Hans-Petter
dc.contributor.authorGaup, Mari-Ann Andersen
dc.date.accessioned2015-12-16T13:01:30Z
dc.date.available2015-12-16T13:01:30Z
dc.date.issued2015-10-23
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn Denne oppgaven har sitt bakgrunn fra et tverrfaglig legemiddelgjennomgang. Farmasøytene på Vitusapotek Svanen Tromsø har vært involvert i et tverrfaglig team. I de tverrfaglige teamet med forskjellige leger, sykepleiere og helsepersonell har utført legemiddelgjennomganger på sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune. Dette startet som et prosjekt fra 2010 (1). Etter prosjektet ble dette en fast arbeidsoppgave fra 2013. Et av arbeidsverktøyene farmasøyten har brukt i legemiddelgjennomgangene er NORGEP-kriterielisten. Gjennom det tverrfaglige arbeidet har farmasøytene erfart at pasienter og brukere på sykehjem og hjemmetjenesten mottar legemidler fra denne listen. På bakgrunn av dette ønsket farmasøytene å få en bedre forståelse av hvordan leger forholdt seg til en slik liste Formål Undersøke hvilke kjennskaper og forhold leger har til å identifisere uhensiktsmessige legemiddelbruk ved hjelp av kriterielister for eldre, hvordan de bruker dem, samt undersøke beslutningsgrunnlaget for å starte, evaluere og seponere behandlingen med uhensiktsmessige legemidler. Utvalg og metode Vi gjennomførte 8 individuelle intervju av leger, 5 sykehjemsleger og 3 fastleger. Alle intervjuene ble tatt opp på diktafon og transkribert ordrett. Vi analyserte datamaterialet ved systematisk tekst kondensering. Resultat Studiens resultater tyder på at sykehjemsleger og fastleger med hjemmetjenesten bruker sjeldent kriterielister for å identifisere uhensiktsmessige legemidler hos eldre pasienter og brukere på sykehjem eller hjemmetjenesten. Legene hadde lite tid til diagnostisk arbeid og systematisk legemiddelgjennomganger, men de stolte på observasjoner, vurderinger og beskrivelser fra sykepleierne, pleiepersonell og pårørende. Faktorer som legens arbeids tid, forskrivninger fra sykehusleger og andre leger, pasientens forventninger, sykepleiers eller pleiepersonells observasjoner ble funnet å påvirke beslutningsgrunnlaget for å starte, evaluere og seponere uhensiktsmessige legemidler. Konklusjon Denne studien tyder på legemiddelforskrivning til eldre kan være vanskelig og komplisert hvor det er flere faktorer spiller inn på beslutningsgrunnlaget for å oppstart, evaluering og seponering av uhensiktsmessige legemidler slik som tillit til helsepersonell, andre forskrivere, manglende evne til å identifisere uheldige virkninger, pasientens forventninger og tid. Manglende ressurser og tid til å gjøre en systematisk legemiddelgjennomgang med kriterielisten gjorde at kriterielisten ble lite brukt, selv om de fleste var kjent med NORGEP-kriterielisten. Legene ønsket kriterielisten inn i journalsystemet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8305
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7882
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDFAR-3901en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsfarmasi: 812en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community pharmacy: 812en_US
dc.titleLegers beskrivelser av uhensiktsmessige legemiddelforskrivninger til eldreen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel