Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWidström, Eeva
dc.contributor.advisorByrkjeflot, Lars Inge
dc.contributor.authorBendiksen, Catharina
dc.contributor.authorValan, Marie Kristine
dc.date.accessioned2015-12-16T13:05:20Z
dc.date.available2015-12-16T13:05:20Z
dc.date.issued2015-05-14
dc.description.abstractNorsk: Fluor har vært en svært viktig del av kariesforebygging globalt. Det finnes mange ulike distribusjonsmetoder og noen av de viktigste er vannfluoridering og fluortannkrem. Vannfluoridering er utbredt i mange deler av verden, men Norge har valgt å ikke gjøre dette. Som en av kompensasjonene for å ikke fluoridere vannet valgte Norge å satse mer på fluortabletter, og tablettene har en sterk posisjon i fluorprofylaksen i Norge i dag. Tidligere trodde man at den preeruptive effekten av fluorid var viktigst, men i senere tid har det blitt konkludert at det er den posteruptive effekten som har størst betydning. Det er blitt påvist at høyt inntak av fluor under tanndannelsen kan føre til dental fluorose. Det er flere faktorer som spiller inn i kariesforebyggende arbeid, som kostvaner, hygienevaner og fluortilførsel. Ekstra fluortilskudd har dårligst effekt hos de som behøver det minst. I mange tilfeller er det nettopp denne gruppen som er flinkest til å benytte seg av det. Valget mellom de mange ulike typene av tilleggspreparater avhenger av flere forhold. Topikal fluorapplisering er viktig i det kariesforebyggende arbeidet, både av tannhelsepersonell og individet selv. For øyeblikket er de nasjonale retningslinjene for kariesforebygging for barn og ungdom under oppdatering. Dagens nasjonale retningslinjer ble utgitt i 1999. I forkant var det heftig debatt rundt de kommende endringene, hvor profylakse med fluortabletter eller fluortannkrem sto i fokus. I dag er det over 15 år siden disse retningslinjene kom, og det er sannsynligvis tid for en oppdatering.en_US
dc.description.abstractEnglish: Fluoride has been of major importance in caries prevention. There are several different distribution methods of fluoride, water fluoridation and fluoride toothpaste being the two most important ones. Water fluoridation is widespread around the world, but Norway chose not go through with this method. Instead Norway started using fluoride tablets to compensate for this. Fluoride tablets are still frequently recommended in the Public Dental Service in Norway today. Earlier it was thought that the pre-eruptive effect of fluoride was the main reason for caries prevention, but later studies has shown that it is the post-eruptive effect that accounts for this. Studies have also shown that a high intake of fluoride when the teeth are developing may lead to dental fluorosis. Besides the use of fluorides, healthy dietary habits and good oral hygiene plays a role in prevention of caries. Fluoride exposure other than from fluoride toothpaste has low effect for those who need it the least. This group is often the one that actually uses other sources of fluoride besides the fluoride toothpaste. The need of and choice between different additional fluoride supplements depends on many factors. At present, guidelines for caries prevention in children and adolescents are being updated by dental authorities. The national guidelines for the use of fluoride in Norway today were published in 1999. Ahead of this there was a big debate about whether fluoride toothpaste or fluoride tablets should be the basis of fluoride prophylaxis for children. There are over 15 years since the guidelines were published, and it is probably time for an update.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8306
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7884
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDODO-3901en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk odontologiske fag: 830::Barnetannpleie og kariesprofylakse: 834en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical dentistry disciplines: 830::Pediatric dentistry and dental caries prophylaxis: 834en_US
dc.titleFluorprofylakse. Fluorens rolle i odontologien og retningslinjer for bruk i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)