Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordli, Ingrid Cathrin
dc.contributor.authorJohansen, Jarle Johan Midtgård
dc.date.accessioned2016-01-05T12:09:31Z
dc.date.available2016-01-05T12:09:31Z
dc.date.issued2015-05-14
dc.description.abstractDette arbeidet er en effektstudie av lesetreningsprogrammet Tempolex bedre lesing. Programmet bygger på repetert lesing av bokstaver, stavelser, orddeler og hele ord, til elven mestrer å lese disse med flyt. Problemstillingene i arbeidet er: «Har trening med Tempolex bedre lesing i en begrenset periode effekt på leseferdighetene til to elever med dysleksi?» og, «Dersom tiltaket har effekt på elevenes leseferdigheter, på hvilke områder viser effekten seg?» Problemstillingen er undersøkt ved å kartlegge elvenes leseferdigheter med en pretest uka før tiltakets start og en posttest på tiltakets siste dag. Undersøkelsen er en casestudie med to elver som har form av et kvasi-eksperiment med tidsdesign uten kontrollgruppe. Tiltaket gikk over fire uker, med effektiv trening på 15 minutter om dagen, fem dager i uka. Leseferdigheter er et vidt begrep som består av flere delferdigheter. I undersøkelsen kartlegges elevenes leseferdigheter gjennom avkodingsferdigheter på enkeltordsnivå, lesehastighet og forståelse av sammenhengende tekst. Kriteriene for vurdering om tiltaket hadde effekt på elevenes leseferdigheter vurderes ut fra endringen i kårene fra pretest til posttest. Resultatene fra arbeidet viser at trening med Tempolex bedre lesing hadde positiv effekt på leseferdighetene til disse to elevene og at effekten viste seg på fonologisk, ortografisk og generell avkoding i tillegg til på leseflyt for den ene eleven. For den andre eleven viste effekten seg på generell og fonologisk avkoding, mens leseflyten viste en liten tilbakegang.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8338
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7921
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLOG-3900en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleIntensiv lesetrening for to elever med dysleksi - En effektstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)