Show simple item record

dc.contributor.advisorRøvik, Kjell Arne
dc.contributor.authorMarhaug, Siri
dc.date.accessioned2016-03-29T12:43:34Z
dc.date.available2016-03-29T12:43:34Z
dc.date.issued2015-11-30
dc.description.abstractDenne studien handler om prosessen bak vedtaket av den nye dyrevelferdsloven som ble iverksatt i Norge i 2010. Landbruks- og matdepartementet la i mai 2009 fram et forslag til ny dyrevelferdslov etter langvarige forarbeider. Avhandlingens hovedfokus vil ligge i beslutningsutfallet, og forskningsarbeidet består i å finne svar på hvorfor beslutningsutfallet ble som det ble. Jeg har brukt tre ulike teoretiske modeller for å kunne besvare dette. Herunder den rasjonelle modellen, konflikt- og forhandlingsmodellen og Garbage-Can modellen. Studien forsøker å søke innsikt i følgende problemstilling: Hva ble utfallet av forsøket på å lage ny dyrevelferdslov i Norge, og hvilke av de tre beslutningsteoretiske modellene har størst, eventuelt minst, forklaringskraft på utfallet av beslutningen? Hovedfunnet er at de ulike modellene forklarer ulike deler av beslutningsprosessen. Ingen av de kan sies å, alene, forklare prosessens forløp, og må i stedet ses på som komplementære i sin forklaringskraft.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9064
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8656
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.subjectOrganisasjon og ledelseen_US
dc.titleDyrevelferdsloven: Beskytter den dyrs eller samfunnets interesser? En beslutningsteoretisk analyse av forsøket på å lage ny dyrevelferdslov i Norge i 2010en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)