Show simple item record

dc.contributor.authorKane, Aina Aune
dc.contributor.authorKöhler-Olsen, Julia
dc.date.accessioned2016-03-31T06:26:58Z
dc.date.available2016-03-31T06:26:58Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractRegjeringens begrunnelse for lovendringen som medfører at det skal stilles vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk sosialhjelp, er at en slik aktivitetsplikt anses som den beste måten å bistå søkerne med overgang til arbeidslivet. Vår empiriske undersøkelse viser at regjeringens forutsetning for å endre regelen er for svakt begrunnet fordi det i praksis er tilgangen til et tilstrekkelig antall aktiviteter som er en av de viktigste faktorene for å fremme overgang til arbeid. Aktivitetene må dessuten være hensiktsmessige. Videre kreves det at det finnes ressurser til kartlegging og oppfølging av den enkelte. Tilbudet må også baseres på en forståelse av at særlig unge sosialhjelpsmottakere er en risikoutsatt gruppe hvor mange har en vanskelig bakgrunn. Forfatterne gir en grundig analyse av lovens ordlyd og oppbygning etter endringen og viser at lovteksten slik den nå fremstår utydeliggjør disse viktige faktorene og gir inntrykk av en snevert moraliserende tilnærming til problemet.en_US
dc.descriptionAccepted manuscript version.en_US
dc.identifier.citationTidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2015, 4en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1321437
dc.identifier.issn1891-8956
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9078
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8639
dc.language.isonoben_US
dc.publisherGyldendalen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social work: 360en_US
dc.titleAktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record