Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Hilde Marie
dc.contributor.authorKvamme, Thomas
dc.date.accessioned2016-04-05T12:13:12Z
dc.date.available2016-04-05T12:13:12Z
dc.date.issued2015-11-17
dc.description.abstractBakgrunn: Høsten 2012 gjennomførte Legemiddelindustriforeningen en omdømmeundersøkelse blant befolkningen. Undersøkelsen viser at legemiddelindustrien har et svakt omdømme i befolkningen og at legemiddelindustrien scorer svakt på kommunikasjonsdimensjonene ekte, åpen og mottakelig. Formål: Masteroppgaven tar sikte på å beskrive og drøfte fire ulike selskaper og bransjeorganisasjonens kommunikasjon i lys av stjernekvalitetene til Fombrun og van Riel (2004). Dette for å undersøke hvorvidt denne lave scoren og mediekritikken generelt kan ha sammenheng med hvordan selskapene og bransjeorganisasjonen fremstår i lys av disse. Det ble også sett på om mediebildet har endret seg etter at LMI utarbeidet sitt strategidokument for bransjen. Resultat: På bakgrunn av mine funn er det LMI som i størst grad ser ut til å kommunisere på en slik måte som stjernekvalitetene oppfordrer til. Alle selskapene kan forstås som synlige og distinkte ut i fra mine funn. Historiene, slagordene og hva de hevder de står for er imidlertid påfallende like hos selskapene. Det kan derfor diskuteres om de oppfattes som unike innenfor denne bransjen. Et sentralt punkt som denne industrien scorer dårlig på er det organisasjonen sier de gjør og det de egentlig gjør. LMI sin strategi ved selv å sette dagsorden, gjør at de delvis klarer å balansere bildet i media. Det var kun tre av selskapene som fremstår som åpne. LMI er det selskapet som fremstår som mest konsekvent i sin kommunikasjon. Selskapene er generelt gode til å fortelle historier og bruke symboler. Studien viser en liten tendens til at mediebildet har endret seg etter LMI sitt strategidokument ble vedtatt. Vi kan se at antall negativ oppslag samlet sett har gått ned og oppslagene er nå mer nøytrale eller positive.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9099
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8663
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectOmdømmeen_US
dc.subjectLegemiddelindustrienen_US
dc.subjectFombrun og van Rielen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200en_US
dc.titleEvig eies kun et dårlig rykte? - en kvalitativ studie av hvordan sentrale aktører innenfor legemiddelindustrien i Norge håndterer sitt omdømme.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)