Show simple item record

dc.contributor.advisorGabrielsen, Hanne C.
dc.contributor.authorHammer, Jon Ingebrigtsen
dc.date.accessioned2016-04-05T12:17:07Z
dc.date.available2016-04-05T12:17:07Z
dc.date.issued2015-11-18
dc.description.abstractOppgaven omhandler flate strukturer i moderne organisasjoner, avgrenset til perioden 1990-2015. Problemstillingen består av fire forskningsspørsmål: hva er flat struktur; hvorfor innføres flat struktur; hvordan innføres flat struktur; og hvilke effekter kan flat struktur gi. Oppgaven er besvart ved bruk av metoden litteraturstudie og ved antakelser utledet fra teorier innenfor det instrumentelle perspektivet og det nyinstitusjonelle perspektivet. Fra et instrumentelt ståsted kan ideen om flate strukturer ses som reell, vellykket og virkningsfull. Tolkningen følger av ideens store utbredelse, den entydige definisjonen på utflating, de mange årsakene til innføring, de beskjedne tegnene på relayering, og grepets reelle og vellykkede virkninger. Tilfeller av uintenderte effekter og lav måloppnåelse kan sannsynligvis spores til to forhold. For det første begrenset rasjonalitet og for det andre mangel på sosial og politisk kontroll hos ledelsen. Fra et nyinstitusjonelt ståsted vil manglende definisjon, inkonsistensen i det praktiske innholdet og den sterke forbindelsen til nedbemanning kunne tolkes til at ideen om flate strukturer i stor grad må ses som vag, generell og muligens lite selvstendig. De uttalte årsakene til å flate ut varierer i stor grad, noe som kan tolkes til at de er konstruerte i ettertid for å virke rasjonelle og legitimerende, mens de reelle årsakene ofte kan tolkes som tvangsmessig eller mimetisk isomorfi. Den lave måloppnåelsen, de mange uintenderte effektene ved implementering og tilfeller av frikopling eller frastøting kan tyde på at ideens oppskrift er for vag og enkel til å passe i komplekse organisasjoner. Fra et translasjonsteoretisk ståsted kan variasjonen i beskrivelse og benevning, samt de varierte måtene å implementere oppskriften på, tolkes til at virksomheter utøver lokal tilpassing og oversetting. Uintenderte virkninger og mislykkede implementeringsprosesser kan tyde på at det har vært for lav kvalitet på oversettingsarbeidet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9100
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8666
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.subjectavbyråkratiseringen_US
dc.subjectdelayeringen_US
dc.subjectflat organisasjonen_US
dc.subjectflate struktureren_US
dc.subjectHarten_US
dc.subjectinstrumentalismeen_US
dc.subjectlitteraturstudieen_US
dc.subjectLittleren_US
dc.subjectnyinstitusjonalismeen_US
dc.subjectorganisasjonsideeren_US
dc.subjectorganisasjonsoppskrifteren_US
dc.subjectrelayeringen_US
dc.subjectRidleyen_US
dc.subjectRøviken_US
dc.subjecttranslasjonsteorien_US
dc.subjectutflatingen_US
dc.subjectWorrallen_US
dc.subjectWulfen_US
dc.titleVirkningsfull praksis eller vag organisasjonsidé? En litteraturstudie av flate strukturer i moderne organisasjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)