Show simple item record

dc.contributor.advisorEngh, Kristin
dc.contributor.advisorBoe, Ole
dc.contributor.authorGrande, Øyvind Moholdt
dc.contributor.authorHeiskel, Bengt Andre
dc.date.accessioned2016-04-05T13:25:16Z
dc.date.available2016-04-05T13:25:16Z
dc.date.issued2015-11-17
dc.description.abstractKrigsskolen har nylig startet et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) om karakter. De vurderer å bruke to ulike verktøy for måling av karakter, henholdsvis selvrapportering og observasjon. Selvrapporteringsverktøyet heter VIA-IS og er et anerkjent verktøy. Observasjonsverktøyet har Krigsskolen utviklet i samarbeid med Professor II Henning Bang ved Universitetet i Oslo. Verktøyene er tiltenkt brukt i lederutviklingen på Krigsskolen. Hensikten med vår forskning har vært å finne ut om Krigsskolen har valgt riktig metode for måling av karakter hos kadettene. Dette har vi gjort ved å se på samsvaret mellom verktøyene, samt belyst mulige feilkilder gjennom en dokumentstudie. Datainnsamlingen ble gjort på en feltøvelse med høy fysisk og psykisk belastning. Kadettene fylte ut selvrapportering og ble observert av både medkadetter og erfarne instruktører under feltøvelsen. Ut fra korrelasjonsresultatene var det i hovedsak, med unntak av to karakterstyrker, lave korrelasjoner på tvers av metodene selvrapportering og observasjon. Forskningen vår viser at det er flere mulige feilkilder til de lave korrelasjonene. Henholdsvis knyttet til den som blir evaluert, den som observerer, konteksten og verktøyene som blir brukt. Det er imidlertid en del signifikante korrelasjoner internt i metodene, som kan bety at noen karakterstyrker egner seg best til måling gjennom selvrapportering og andre gjennom observasjon. Kombinasjonen av metodene selvrapportering og observasjon er derfor trolig et riktig valg av Krigsskolen. Det bør imidlertid gjennomføres mer forskning for å redusere feilkildene knyttet til målingen av karakter.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9110
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8676
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectlederskapen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectkarakterstyrkeren_US
dc.subjectVIA-ISen_US
dc.subjectValues in Actionen_US
dc.subjectKrigsskolenen_US
dc.subjectForsvareten_US
dc.subjectKadetten_US
dc.subjectlederutdanningen_US
dc.subjectbiasen_US
dc.subjectobservasjonen_US
dc.subjectobservasjonsverktøyen_US
dc.subjectkarakteren_US
dc.subjectlederutviklingen_US
dc.subjectselvrapporteringen_US
dc.subjectoffisersutdannelseen_US
dc.subjectbruksteorieren_US
dc.subjectoffiseren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleMåling av karakter. En studie av Krigsskolens valgte metode for måling av karakterstyrkeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record