Show simple item record

dc.contributor.advisorMoldenæs, Turid
dc.contributor.authorWik, Kai Martin
dc.contributor.authorBørte, Gunnar
dc.date.accessioned2016-04-05T13:50:33Z
dc.date.available2016-04-05T13:50:33Z
dc.date.issued2015-11-17
dc.description.abstractHæren har nylig avsluttet arbeidet med å omstille all grunnleggende befalsutdanning (GBU) tilbake til en mer sentralisert modell, noe som blant annet har betydd å fusjonere ulike kulturer inn i en organisasjon – Hærens befalsskole (HBS). Denne oppgaven tok sikte på å kartlegge organisasjonskulturen ved HBS etter omstillingen. Hensikten med kartleggingen var å skaffe økt innsikt i hva som kjennetegnet organisasjonskulturen ved HBS og å se på om den nåværende kulturen samsvarte med foretrukket organisasjonskultur. Samtidig ble det forsøkt å finne ut om kulturen kunne skape utfordringer for et eventuelt fremtidig kulturendringsarbeid ved HBS. Rammeverket Competing Values Framework (CVF) (Quinn og Rohrbaugh 1981) og spørreskjemaet Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) (Cameron og Quinn 2011) ble benyttet under kulturkartleggingen. Totalt ble det samlet inn data fra 61 ansatte ved HBS, fordelt på de fire avdelingene stab, kompani A (KpA), kompani B (KpB) og kompani C (KpC). Kulturkartleggingen viste at den samlede nåværende organisasjonskulturen ved HBS var dominert av en forholdsvis sterk og kongruent markedskultur som kjennetegnes av sterk resultatorientering. Funnene viste likevel at de ulike avdelingene i HBS hadde et noe ulikt bilde av den nåværende kulturen. Den foretrukne kulturen viste derimot at alle avdelingene ønsket en moderat dreining mot en mer fleksibel klankultur med vektlegging på gruppetilhørighet og personlig utvikling. Samtidig ble det foretrukket reduksjon i de hierarkiske kulturelle trekkene ved HBS, samt en svak økning i fokus på innovasjon og nyskaping. Kulturkartleggingen viste at det var størst ønske om endring innenfor dimensjonene ledelse i organisasjonen, organisatorisk lim og suksesskriterier. Funnene antydet at sammensetningen av subkulturer med noe ulikt syn på nåværende kultur og den ytre fokuserte markedskulturen kan skape utfordringer for et kulturelt endringsarbeid.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9112
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8678
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.subjectOrganisasjonskulturen_US
dc.titleHærens befalsskole. En kulturkartleggingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record