Show simple item record

dc.contributor.advisorJohn Andreas Rønning
dc.contributor.authorLandsem, Inger Pauline
dc.date.accessioned2016-04-13T09:14:55Z
dc.date.available2016-04-13T09:14:55Z
dc.date.issued2016-02-26
dc.description.abstractAn early structured intervention program, offered families with preterm infants in the newborn period, has been tested in a randomized, controlled trial [The Tromsø Intervention Study on Preterms]. It’s influence on children's socio-emotional behavioral development until age 9, parents reports of parenting stress in the same period and children's quality of life at 9 years have been investigated. Longitudinal analyses showed that the average prevalence of behavior problems varied according to the same pattern in the two preterm groups 2 to 9 years irrespective of the intervention. Significant differences between preterm groups became visible at children’s age of 7 and 9 years as parents and teachers reported less attentional problems and better social competence, adaptability and school-related performances in the intervention group. These children were not reported as different from healthy term born children at their age of nine, regarding school adjustment, achievements and the occurrence of problems. On the other hand, children in the preterm control group continued to be reported with more problems and less competencies than terms into middle childhood and lower scores on measures of well-being at age nine. Parents who had received intervention reported decreased levels of parenting stress throughout childhood. The results presented in this thesis indicate that the structured guidance given parents of preterms in the newborn period has promoted positive and long-lasting effects on families as these children perform at similar level as their term born peers at 9 years of age.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractPremature barns utviklingsløp styrkes ved tidlig foreldreveiledning. Når det premature barnets foreldre får strukturert og tilpasset veiledning i nyfødtperioden (før og etter hjemreise) fremmer dette barnets adferds utvikling, velvære og kompetanseutvikling helt opp til 9 års alder viser forskning ved UNN og UiT. Et foreldre-veiledningsprogram for familier med prematurt-fødte barn har blitt testet. En fersk doktorgradsavhandling oppsummer resultater knyttet til barnas sosiale, følelsesmessige og adferdsmessige utvikling opp til 9 års alder, foreldres rapport av stress i samme periode og barnas opplevde livskvalitet ved 9 år. Studien sammenligner tre grupper: en tiltaksgruppe med premature, en prematur kontrollgruppe og en kontrollgruppe med friske terminfødte barn. Gjennomsnittlig forekomst av adferdsproblemer, knyttet til tilbaketreknings- eller utagerende adferd, varierte etter samme mønster i de ulike studiegruppene fra 2 til 9 års alder. Noe mindre problemer ble rapportert av foreldre i tiltaksgruppen sammenlignet med den premature kontrollgruppen på alle tidspunkt. Ved 7 og 9 år ble forskjeller mellom prematurgruppene synlig ved at foreldre og lærere rapporterte mindre oppmerksomhetsproblemer og bedre sosial kompetanse, omstillingsevne og skolerelaterte prestasjoner i tiltaksgruppen. De rapporterte også bedre kroppslig velvære ved 9 år. Ved 9 år ble tiltaksgruppen rapportert på samme nivå som friske barn født til termin både hva angikk tilpasning til skoletilværelsen, skole prestasjoner og forekomst av problemer. En tilsvarende normalisering ble ikke avdekket i forhold til den premature kontrollgruppen som fortsatt ble rapportert med flere adferdsproblemer, spesielt i forhold til engstelighet samt lavere kompetanseskårer enn sine jevnaldrende. Foreldre i tiltaksgruppen rapporterte barne- og foreldrerelatert stress på nivå med termingruppen gjennom hele barndommen mens prematur kontrollgruppen rapporterte markant mer. Kontakt informasjon: Inger Pauline Landsem tlf. 47618702 E-post: ingerpauline@gmail.comen_US
dc.description.sponsorshipForskningen er finansiert ved lønnsmidler fra UNN HF, Barne og Ungdomsklinikken (halv stilling i 6 mnd) samt 3-årig forskningsstipend i 3 år fra Helse Nord RHF.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9118
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8683
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Forebyggende medisin: 804en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Preventive medicine: 804en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleResults from the Tromsø Intervention Study on Preterms until children’s age of nine. The influence of structured early parental guidance on behavior-emotional development and well-being among children born preterm and parenting stress in their families.en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record