Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWidström, Eeva
dc.contributor.authorAasvik, Jorunn
dc.contributor.authorThoresen, Sunniva Venn
dc.date.accessioned2015-12-11T06:08:23Z
dc.date.accessioned2016-05-18T13:33:33Z
dc.date.available2016-05-18T13:33:33Z
dc.date.issued2015-05-08
dc.description.abstractKariesprevalensen i Norge har de siste tiårene sunket betraktelig. Likevel er det stor variasjon mellom fylkene og barn i Nord-Norge har høyere karieserfaring enn barn i andre deler av landet. Tannhelsedata for 5-, 12- og 18-åringer i alle fylkeskommunene rapporteres årlig inn til SSB i forbindelse med KOSTRA. Det er disse data som brukes for å sammenlikne tannhelsen og se utvikling over tid. Det er vist en sammenheng mellom tannhelse, etnisitet og sosioøkonomiske forhold. Profylaksearbeid er viktig for å forebygge kariesutvikling og blant tannhelsepersonell er det tannpleiere som bruker mest tid på dette. Målet med oppgaven var å finne ut hvordan karieserfaringen var blant 5-, 12- og 18-åringer i Skien og Tromsø i 2013 og deres respektive fylker, samt se på faktorer som kan ha betydning for tannhelsen. Vi ønsket også å undersøke om tannhelsedata fra KOSTRA-rapporteringen gir et riktig bilde av tannhelsen. Vi har benyttet statistikk, artikler, rapporter, bøker og gjort litteratursøk. Tannhelsepersonell i Skien og Tromsø ble intervjuet og det ble gjort jamføringer av svar fra intervju og statistikk. Individuelle data viste at andelen helt fri for karieserfaring var langt lavere enn det som kom frem i tall fra SSB fordi karies 1 og 2 ikke medregnes i KOSTRA-sammenheng. Andelen av befolkningen med lang høyere utdanning var høyere i Troms, mens det i Telemark var flere innvandrere og norskfødte mellom 0 og 19 år med innvandrerforeldre. Ut fra gjeldene måte å registrere og rapportere karies var det ikke vesentlig forskjell på tannhelsen blant 5-, 12- og 18-åringer i Tromsø og Skien i 2013. Statistikk fra SSB gir et uriktig bilde av tannhelsen fordi det i KOSTRA-rapporteringen kun inkluderes karies som trenger operativ behandling.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9161
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8712
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDODO-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsodontologi: 802en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community dentistry: 802en_US
dc.titleKarieserfaring hos 5-, 12- og 18-åringer i Tromsø og Skien i 2013en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel