Show simple item record

dc.contributor.advisorBergvik, Svein
dc.contributor.advisorNæss, Eva Therese
dc.contributor.authorAndersen, Betina Skovly
dc.date.accessioned2016-05-18T13:34:43Z
dc.date.available2016-05-18T13:34:43Z
dc.date.issued2015-05-04
dc.description.abstractStudien utforsket arbeidstakeres tanker og erfaring med organisasjonsendring i arbeidslivet. Studien søkte å innhente generelle refleksjoner fra arbeidstakere rundt emnet, og især om de opplever organisasjonsendring som episodisk eller kontinuerlig. Forskningen benyttet kvalitative intervju til innhenting av data fra ni arbeidstakere ansatt ved fire ulike organisasjoner på Østlandet i Norge. Deltakerne var etnisk norske, av begge kjønn og mellom 30-59 år. Intervjuene ble analysert med en fortolkende fenomenologisk analyse (IPA). Analysen resulterte i tre overordnede kategorier; (1) endringsfokus i organisasjonen, (2) konsekvenser for det psykososiale arbeidsmiljøet, (3) arbeidstakers perspektiv på gode endringstiltak, hvor alle inkluderte flere underkategorier. Funnene indikerte at arbeidstakere opplevde endring som kontinuerlig ved arbeidsplassen, at endringstiltak medførte positive og negative konsekvenser for det psykososiale arbeidsmiljøet, og at arbeidstakere var opptatt av implementeringsfasen av endringstiltak. Studien indikerer at organisasjonsendring vil ha innvirkning på arbeidstakere, og fremmer således betydningen av ledelsens implementering av arbeidstakers perspektiv ved endringstiltak. Nøkkelord: arbeidstaker, involvering, kraftfeltsmodellen, organisasjonsendring, reaksjoner til organisasjonsendring, tilpasningen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9162
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8709
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSY-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Organisasjonspsykologi: 268en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Organizational psychology: 268en_US
dc.titleOrganisasjonsendring sett fra arbeidstakers perspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record