Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIdsøe, Thormod
dc.contributor.authorAas, Gudrun
dc.date.accessioned2016-05-18T14:00:39Z
dc.date.available2016-05-18T14:00:39Z
dc.date.issued2015-12-15
dc.description.abstractTidligere forskning har vist at mobbing kan få mange, alvorlige og langvarige konsekvenser for offeret. Elever utsatt for mobbing kan ha en høynet risiko for å utvikle sosiale og faglige vansker. En positiv lærer-elev-relasjon kan muligens være en beskyttelsesfaktor og kompensere mot effekten av mobbingen. Min hensikt med denne studien er å undersøke hvordan mobbeoffer oppfatter at skolen legger til rette for deres læringsmiljø, etter at mobbingen er stoppet. Sentralt i undersøkelsen er elevenes opplevelse av lærer-elev-relasjon, gjennom sosialiseringsfaktorene sosial støtte, lærertilsyn og autonomistøtte av lærerne. Studien har et kvalitativt, fenomenologisk forskningsdesign og semistrukturert intervju som forskningsmetode. Resultatene i studien indikerer at lærerstøtten kan være viktig for elever som har vært utsatt for mobbing, og det er sosial støtte og tilsyn som blir vektlagt av informantene. De påpeker det som viktig at skolen først og fremst sørger for å stoppe mobbingen, og at de gjennom oppfølgende arbeid sørger for å trygge offeret og at mobbingen ikke gjentar seg. Elever utsatt for mobbing kan trenge god støtte og hjelp av lærere i lang tid etter at mobbingen er stoppet, slik at de skal ha mulighet til å gjennomføre skolegangen som sine medelever. Undersøkelsens utvalg er kun 3 informanter som begrenser resultatenes overføringsverdi, men de kan gi indikasjoner og stimulere til fremtidig forskning på større utvalg.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9165
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8714
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPEMG_06-7
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282,,en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.subjectNår mobbingen er stoppeten_US
dc.subjectMobbeofferen_US
dc.subjectTilrettelegging for positivt læringsmiljøen_US
dc.subjectLærer-elev-relasjonen_US
dc.subjectLærersøtte for mobbeofferen_US
dc.subjectLæringsmiljøets betydning for mobbeofferen_US
dc.titleNår mobbingen er stoppeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel