Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNergård, Jens Ivar
dc.contributor.authorKarlsen, Brita
dc.date.accessioned2016-05-19T09:31:49Z
dc.date.available2016-05-19T09:31:49Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg undersøkt grad av medbestemmelse hos lærere. Gjennom intervju av fem lærere, har jeg sett nærmere på deres rolle i en skole preget av stor reformvirksomhet og motsetningsfylte ideologier. Er lærere ”hands on” i skolens reformarbeid; er de entusiastiske og aktive premissleverandører, eller er de passive, instrumentelle iverksettere av andres idéer? Føler de eierskap til skolens innhold og praksis eller er de fremmedgjorte aktører i egen profesjonsutøvelse? Mitt teoretiske bakteppe er Røviks translasjonsteorier og implementeringsdoktriner, Habermas` kommunikative rasjonalitet og systemets kolonisering av livsverden, samt Hargreaves´ teorier om lærerkulturer. Oppgaven konkluderer med at læreres livsverden synes å være kolonisert av systemverden. Lærerne har med årene fått stadig mindre medbestemmelse i yrket sitt. De vises liten tillit til å utøve profesjonelt skjønn i lærerrollen, og tvinges således inn i en yrkesrolle de verken føler seg komfortabel med, eller som de går etisk og profesjonelt god for. ​en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9181
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8740
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleDame i eget hus? Lærerfortellinger om skolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel