Show simple item record

dc.contributor.advisorKristiansen, Andrew
dc.contributor.authorMichaelsen, Monica Solveig
dc.date.accessioned2016-05-19T09:34:13Z
dc.date.available2016-05-19T09:34:13Z
dc.date.issued2015-05-12
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvordan det oppleves å være voksen kvinne med omsorgsforpliktelser i høyere utdanning. Problemstillingen for forskningsarbeidet er: Hva må til for at voksne kvinner med omsorgs- og familieforpliktelser skal gjennomføre høyere utdanning – eksemplifisert med kvinner i samlingsbasert høyere utdanning? Det er utarbeidet fire forskningsspørsmål for å svare på problemstillingen. For å få en dypere forståelse av studiehverdagen til de kvinnelige studentene, har jeg gjennom kvalitative intervjuer med ni respondenter, tilegnet meg kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som har gjort seg gjeldende i studieperioden. Empirien har gitt meg inngående kjennskap til kvinnenes tanker og erfaringer. Gjennom intervjuene har det kommet fram data som viser at motivasjon, relasjoner og egenutvikling er svært betydningsfulle faktorer for gjennomføringen av studiet. Den tiden kvinnene har til rådighet er også styrende for hvordan de løser sine utfordringer knyttet til å kombinere de ulike rollene de har. Dataene som jeg har fått tilgang til er analysert ut i fra aktuell teori i et pluralistisk perspektiv.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9182
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8741
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Women's and gender studies: 370en_US
dc.subjectkvinner i høyere utdanningen_US
dc.subjectsamlingsbaserte studieren_US
dc.subjectvoksne kvinner i høyere utdanningen_US
dc.subjectrelasjoneren_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectegenutviklingen_US
dc.titleVoksne kvinner i høyere utdanning. Hva må til for at voksne kvinner med omsorgs- og familieforpliktelser skal gjennomføre høyere utdanning - eksemplifisert med kvinner i samlingsbasert høyere utdanning?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record