Show simple item record

dc.contributor.advisorEriksen, Sissel
dc.contributor.authorAlvestad, Sunniva Solheim
dc.date.accessioned2015-06-30T05:07:13Z
dc.date.accessioned2016-05-20T09:39:00Z
dc.date.available2016-05-20T09:39:00Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractI denne studien har jeg tatt utgangspunkt i hvordan overgangen fra barndomshjemmet til hybel eller leilighet oppleves for ungdommer som går på videregående skole. Dagens ungdommer har flere valgmuligheter enn noen gang, og de velger ofte det som er del av en tradisjon eller det mer attraktive valget. I den fasen ungdommen er i når de begynner på videregående skole, er det mange nye inntrykk og opplevelser. Å ta ansvar for seg selv og hverdagen kan være en utfordring selv for den mest forberedte, for hvor forberedt kan man egentlig være? Ungdommene i denne oppgaven har bodd fra 1 til 2 år hjemmefra, og har gjort seg noen erfaringer om hva den nye hverdagen byr på. Jeg skal se på hvordan de tenker om det nå sammenlignet med hvordan de tenkte om det før de flyttet, og hva som påvirker deres tanker nå. For å belyse hvordan denne ungdommene mestrer overgangen i den fasen de er i nå, vil jeg ta for meg tre tilnærminger. Prosess, frihet og hjemlengsel. Oppgaven vil vise hvordan det jeg hadde sett for meg som en overgang de hadde vært gjennom, virkelig er en prosess de fremdeles tar del i. Jeg vil bruke tidligere forskning og teori for å kunne belyse og sammenligne det jeg har skrevet med det som er blitt gjort før. Jeg vil bruke Goffman, Giddens og noe Aakvaag og Mead som teoretisk rammeverk for denne oppgaven. Jeg vil samtidig bruke flere andre begreper for å kunne gjøre rede for mine funn på en best mulig måte. Litteraturen jeg viser til og tidligere forskning vil gi en forståelse av hvordan denne oppgaven kan være med på å berike de sidene av ungdom som jeg selv ikke synes er blitt forsket nok på. Jeg har intervjuet 8 personer som i sin prosess deler informasjon om hverdagsliv, utfordringer og hvordan de ser seg selv i den situasjonen de er i. Jeg håper og tror oppgaven vil gi en innsikt i hvordan ungdom takler utfordringer og hvordan de modnes i en pågående prosess.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9212
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8771
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSOS-3900en_US
dc.subjectUngdomen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.titleUngdom på hybel - Hvordan ungdommer mestrer fraflytting fra barndomshjemmeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record