Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHolsæter, Ann Mari
dc.contributor.advisorIngebrigtsen, Sveinung
dc.contributor.authorJohansen, Kurt Jonny
dc.date.accessioned2015-03-11T06:13:30Z
dc.date.accessioned2016-05-20T10:45:47Z
dc.date.available2016-05-20T10:45:47Z
dc.date.issued2014-05-20
dc.description.abstractEffektiv antifungal behandling er utfordrende og oppnå, og midler til systemisk bruk er forbundet med mange bivirkninger og interaksjoner. Lokal administrasjon er derfor å foretrekke. Målet for lokal dermal antimykotisk behandling er å maksimere deponeringen av legemiddel til huden, og samtidig unngå transdermal passasje med uønskete systemiske effekter, som bivirkninger og interaksjoner. I denne oppgaven har vi undersøkt muligheten for å inkorporere det antimykotiske legemidlet flukonazol (FLZ) i liposomer for videre dispergering i en hydrogel dannet fra løselig beta-glukan (soluble beta-glucan (SBG)). For fremstillingen av denne liposome-i-hydrogel formuleringen (SBG-LipFLZ), ble en ny metode, nemlig “Dual Assymetric Centrifugation” (DAC) benyttet. Første del av oppgaven innebar dermed å etablere og optimalisere metode for produksjon og karakterisering av SBG-LipFLZ og liposomene som inngikk i den (LipFLZ). DAC erstattet også manuell røring ved sammenblanding av liposomer i SBG til den endelige formuleringen liposomer-i-hydrogel (SBG-LipFLZ). Resultatene viser en ønsket forsinket frigjøring av FLZ ved tilsetning til SBG-hydrogel i form av liposomdispersjon sammenlignet med som fritt legemiddel. Dette er lovende med tanke på videre kliniske studier. FLZ hadde også en tilfredsstillende homogen fordeling i SBG-LipFLZ.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9225
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8783
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDFAR-3901en_US
dc.subjectFarmasien_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Farmakologi: 728en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Pharmacology: 728en_US
dc.titleUndersøkelse av en ny topikal antimykotisk "liposom-i-hydrogel" legemiddelformulering med virkestoffet flukonazolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel