Show simple item record

dc.contributor.advisorHoogensen Gjørv, Gunhild
dc.contributor.authorDønland, Christian Remhaug
dc.date.accessioned2016-05-25T10:08:20Z
dc.date.available2016-05-25T10:08:20Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractTemaet for masteroppgaven er etterretning i lys av sikkerhet og politiets samfunnsoppdrag. Dette er en kvalitativ studie om hvilken posisjon etterretning har i politiet, og hvorfor etterretning bør ha en sentral rolle i en sikkerhetsorganisasjon som politiet. Oppgavens problemformulering: Hvilken posisjon har etterretning i politiet, og hvorfor er etterretning viktig for politiets samfunnsoppdrag og produksjon av sikkerhet? For å besvare denne benyttes sikkerhets- og etterretningsperspektiver som det teoretiske rammeverket. Det er benyttet en kvalitativ metode hvor empirien er hentet fra intervju og observasjon. Det er benyttet skiftelige kilder som artikler, bøker og andre dokument. For å besvare problemformuleringen analyseres et politidistrikt opp mot relevant sikkerhets- og etterretningsteori. Jeg har drøftet en bredere forståelse av sikkerhet, hvor man har løsrevet seg fra stat som det eneste referansepunkt. Samfunn og individ er blitt vektlagt, for senere å bli knyttet opp mot politiets samfunnsoppdrag. Etterretning skal fungere som beslutningsstøtte til beslutningstakere som stilles ovenfor problemstiller knyttet til sikkerhet. Videre har jeg argumentert for et sterkt bånd mellom beslutningstaker og kunden av etterretning og de som produserer etterretning, enten gjennom en fast møteplattform eller ved en organisatorisk plassering. Dette vil være viktig for å få en bedre forståelse for hverandre.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9237
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8795
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSVF-6900en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.title.alternativeSikkerhet og etterretningen_US
dc.titleSikkerhet & etterretning. Hvorfor er etterretning viktig for politiets samfunnsoppdrag og produksjon av sikkerhet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record