Show simple item record

dc.contributor.advisorIsaksen, Jørgen Gjernes
dc.contributor.authorWoll, Benedikte Cecilie
dc.date.accessioned2015-09-05T05:07:23Z
dc.date.accessioned2016-06-01T10:03:20Z
dc.date.available2016-06-01T10:03:20Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.description.abstractFormål: Pasienter med kronisk subduralt hematom kan raskt fallere og bli kritisk dårlig med behov for akutt kirurgi. Å forutse hvilke pasienter dette gjelder er vanskelig, spesielt siden det man ser på CT-bildene ikke nødvendigvis samsvarer med den kliniske utviklingen. Denne studien undersøker om hevelse i ipsilateral cerebral hemisfære er mulig å kvantifisere på CT-bilder, og om hevelse i så fall påvirker klinisk tilstand og utkomme hos pasienter som blir operert for KSDH. Metode: Dette er en retrospektiv studie med tall fra en 5års periode, fra 01.01.2009 til 31.12.2013. Det er sett på rutinemessig innsamlede data hos pasienter kirurgisk behandlet for KSDH. Hos alle pasientene inkludert i studien er det innhentet et standardisert sett med data fra pasientens journal i DIPS. Det er også sett på bildemateriale og gjort en bildevurdering av CT-bilder tatt ved diagnosetidspunkt. Vurdering av bildene er utført i visningsprogram Agfa Impax, og det ble tatt mål etter en utarbeidet metode. All analyse og deskriptiv statistikk ble utført i programmet SPSS. Resultater: Det ble ikke funnet noen signifikant sammenheng mellom verdier fra bildevurdering sett mot klinisk tilstand ved innkomst eller utkomme etter kirurgisk evakuering av KSDH. Det ble sett signifikant sammenheng mellom epileptisk anfall i anamnesen og dårlig utkomme. Konklusjon: Funnene i denne studien indikerer dermed at klinisk status, og ikke CT-funn skal vektlegges når pasienter med KSDH skal prioriteres til operativ behandling. Studien viser at pasienter som legges inn med KSDH og epileptisk anfall i anamnesen, har større sannsynlighet for dårlig utkomme, sett mot resterende pasienter. Dette kan man ha i bakhodet dersom man har KSDH-pasienter med også andre kjente risikofaktorer for dårlig utkomme, som lav GCS ved innkomst, i tillegg til høy alder og nyre-, lever- og hjertesykdom.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9266
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8824
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrokirurgi: 786en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurosurgery: 786en_US
dc.titleIpsilateral hemisfærehevelse som prediktor for dårlig klinisk status og utkomme ved kronisk subduralt hematomen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)