Show simple item record

dc.contributor.advisorMichalsen, Anita
dc.contributor.authorSnellingen, Anders Olav Nordøy
dc.date.accessioned2015-10-28T06:07:45Z
dc.date.accessioned2016-06-01T11:36:17Z
dc.date.available2016-06-01T11:36:17Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg en nordnorsk produksjonsbedrift, som selv nylig har antydet at befinner seg i en strategisk endringsfase. Dette på bakgrunn av at bedriften beveger seg fra en vekst- til en driftsfase. I lys av bedriftens antydning, undersøkes det om bedriften anvender styringssystemer for å styre denne endringen. Robert Simons teoretiske rammeverk Levers of Control, danner det teoretiske bakteppet for oppgaven. Det spørres derfor i oppgavens overordnede problemstilling: Basert på et teoretisk rammeverk, i hvilken grad anvender en nordnorsk produksjonsbedrift styringssystemer for å styre strategisk endring? Det undersøkes i lys av den overordnede problemstillingen, hvorvidt bedriften står ovenfor en strategisk endring, og om endringen oppfattes som implementert i bedriften. Teori knyttet til strategisk endring og strategiimplementering belyses, for å vurdere om endringen bedriften står ovenfor er av strategisk natur. Videre kartlegges bedriftens styringssystemer, og det undersøkes om bedriften endrer bruken av disse i lys av strategisk endring. Informasjonsgrunnlaget oppgaven baseres på, hentes inn ved hjelp av kvalitative intervjuer, dokumentanalyser og observasjoner i bedriften. I oppgaven kommer det frem at bedriften selv ikke oppfatter endringen som strategisk, men i lys av interne forhold og teoretiske definisjoner, som blant annet peker på at evolusjonære endringer defineres som strategisk, ser dette likevel ut til å være tilfelle. Videre fremkommer det at bedriften endrer bruken av sine styringssystemer i lys av endringen, og det konkluderes også med at bedriften aktivt anvender slike systemer for å styre strategisk endring. Nøkkelord: Styringssystemer, Levers of Control, strategisk endring, implementeringen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9279
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8838
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en_US
dc.subjectØkonomi og administrasjonen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleVirksomhetsstyring gjennom Levers of Control. Anvendelse av styringssystemer i lys av strategisk endring i en nordnorsk produksjonsbedriften_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record