Show simple item record

dc.contributor.advisorBergvik, Svein
dc.contributor.authorKristensen, Ole Solli
dc.contributor.authorRøed, Lars Petter
dc.date.accessioned2016-06-20T11:59:23Z
dc.date.available2016-06-20T11:59:23Z
dc.date.issued2016-05-01
dc.description.abstractSammendrag Diakonhjemmet Sykehus opprettet det første helhetlige psykologiske tilbudet ved et somatisk sykehus i Norge 1. Januar 2014: Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken (PHT). I den forbindelse gjennomførte de vinter og vår 2015 en brukerundersøkelse. Det er ikke gjennomført en systematisk evaluering av et slikt tilbud tidligere. Gjennom semi-strukturerte intervjuer ble pasientenes erfaringer med psykologtilbudet, men også hvordan det er å leve med sykdom kartlagt. Denne oppgaven har som problemstilling å undersøke hvilke erfaringer pasientene hadde av tilbudet, og hva som var psykologens bidrag i det tverrfaglige samarbeidet. Utvalget besto av 12 deltakere som hadde benyttet seg av behandlingstilbudet. Gjennom å bruke fortolkende fenomenologisk analyse (IPA) fant vi tre overordnede temaer: Psykologfaglig tilnærming, helhetlig tilbud og samhandling. Innenfor psykologfaglig tilnærming opplevde pasientene relasjon til psykologen som verdifull og videre fokuserte vi på de behandlerverktøy som bidro til innsikt hos pasientene. Helhetlig tilbud omhandlet hvordan psykologene bidro til en mer helhetlig tilnærming med sin psykologfaglige kompetanse, med forankring i den biopsykososiale modellen. Samhandling vektla hvordan psykologen bidro til bedre samhandling mellom pasient og annet helsepersonell men også i mellom helsepersonell. Resultatene belyser viktigheten av klinisk helsepsykologi i somatikken. Dette kan være av interesse for eksempel for andre sykehus i Norge. Nøkkelord: Klinisk helsepsykologi, fenomenologisk fortolkende analyse (IPA), brukererfaringer, Diakonhjemmet Sykehus.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9316
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8872
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPSY-2901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260en_US
dc.titleKlinisk helsepsykologi: Pasienters erfaringer med Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken ved Diakonhjemmet Sykehus – en kvalitativ undersøkelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)