Show simple item record

dc.contributor.advisorDidriksen, Stine
dc.contributor.authorKubban, Randi Lovise
dc.contributor.authorKurthi, Anita
dc.date.accessioned2016-07-06T09:10:31Z
dc.date.available2016-07-06T09:10:31Z
dc.date.issued2016-05-11
dc.description.abstractTema for denne mastergradsoppgaven er endringer i offentlige organisasjoner. Den tar for seg en organisasjonsutviklingsprosess i Sør-Varanger kommune over en tiårsperiode fra 2005, hvor kommunen innførte tonivåorganisering. Hovedfokuset i studien har vært på motivasjon for at organisasjoner velger å omorganisere, og hvordan endringer bør implementeres for at de skal få virkning i organisasjonen. Vi har undersøkt hvilke mekanismer som påvirket kommunens ou-prosess og som på den måten utgjorde drivkrefter for omorganiseringen. Videre har vi undersøkt selve idéoverføringen og hvilken betydning den fikk for resultatet av den nye organisasjonsmodellen. Undersøkelsen er kategorisert etter tonivåidéens reise gjennom fire faser; diagnose, løsning, idéoverføring og virkninger. Fasene i ou-prosessen ble analysert i lys av tre organisasjonsteoretiske perspektiver; det instrumentelle, det institusjonelle og det nyinstitusjonelle perspektivet. Oversettelsesteori ble anvendt for å analysere idéoverføringen og oversettelsen av tonivåidéen til kommunens organisatoriske kontekst. Det er brukt kvalitativ metode for innsamling av empiri som består av dokumentstudier og intervju. Studien viser at alle de tre valgte endringsperspektivene har gjort seg gjeldende i ou-prosessen, men at det gjennomgående er instrumentelle og nyinstitusjonelle drivkrefter som dominerer. Videre viser den at oversetting av idéen var lite vektlagt, og i tillegg at ledelsens oppmerksomhet i idéoverføringen fikk stor betydning for utfallet av implementeringen. Nøkkelord: omorganisering, offentlig sektor, tonivåmodell, drivkrefter, idéoverføring, translatørkompetanse  en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9385
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8943
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3909
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleDrivkrefter og idéoverføring i endringsprosesser. En organisasjonsteoretisk studie av Sør-Varangermodellens reiseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)