Show simple item record

dc.contributor.advisorHolen, Frank
dc.contributor.authorHansen, Jan Morten
dc.contributor.authorRotnes, Audhild Ninni
dc.date.accessioned2016-07-06T10:04:02Z
dc.date.available2016-07-06T10:04:02Z
dc.date.issued2016-05-15
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er drivkrefter for endringer i Kystverket. Vi har i denne oppgaven et ønske om å se nærmere på hva som driver frem endringer av Kystverket, hvordan de begrunnes og om de kan finnes igjen i dagens organisering. Som grunnlag for å forstå organisasjonsendringene i Kystverket har vi valgt å gjøre dette med utgangspunkt i tre organisasjonsteoretiske prinsipper; Det rasjonelle-, det institusjonelle- og det nyinstitusjonelle perspektivet. De tre perspektivene bidrar med ulike forklaringer av hvordan endringene kan forstås. I og med at Kystverket er en del av en kompleks offentlig sektor, tror vi at perspektivene vil være med på å øke vår forståelse, samt hjelpe oss å begrunne de ulike drivkreftene og endringene i Kystverket. For å belyse problemstillingen har vi gjennomført dokumentundersøkelser og intervjuet informanter som har ledende stillinger i Kystverket. Våre funn indikerer at endringer kan begrunnes i flere av perspektivene og at de forstås forskjellig ut fra hvor i organisasjonen en sitter. Kystverket som en del av offentlig sektor er stadig i endringer. Kystverket som organisasjon ser ut til å ha gått fra en desentralisert styring til en sentralisert styring de siste 15 årene. Dette ser vi i stor grad kan begrunnes med forventninger og krav i omgivelsene til hvordan Kystverket er organisert og et tiltak fra Kystverkets ledelse for å være i forkant av det som vil komme av krav.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9396
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8954
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3909
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleDrivkrefter for endringer av Kystverket. Hva driver frem endringer av Kystverket og kan de sees igjen i dagens organisering?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record