Show simple item record

dc.contributor.advisorDidriksen, Stine Meier
dc.contributor.authorCharani, Siv Østmo
dc.contributor.authorLøkke, Stina
dc.date.accessioned2016-07-06T10:12:43Z
dc.date.available2016-07-06T10:12:43Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.description.abstractDenne oppgaven vil legge vekt på begrunnelser og drivkrefter før omdømmeoppskriften innføres, underveis i prosessen og hvordan omdømmeoppskriften kommer til uttrykk i en offentlig organisasjon. For å få en god forståelse av prosessen rundt innføring av omdømmeideen har vi undersøkt fasene i organisasjonsendringene ved hjelp av organisasjonsteoretiske perspektiver; Det instrumentelle perspektivet, institusjonelle perspektivet og oversettelses teori. I tillegg vil vi trekke inn teori med Røviks (2014) begreper om oversettelse av ideer. Vi har spisset oppgaven vår inn mot omdømmebyggingen i Hammerfest kommune som organisasjon. Vi har satt opp følgende problemstilling: «Hvilke drivkrefter lå bak innføring av omdømmeideen i Hammerfest Kommune? Hvordan ble omdømme oppskriften oversatt? Hvilken betydning har dette hatt for omdømmebyggingen?» Ut fra myteperspektivet kan omdømmeideen sees på som det en mote eller trend som var sterkt gjeldende i 2008. Det var føringer fra nasjonalt nivå på omdømmebygging og det var opprettet egne omdømmeskoler som var med på å fremme og spre ideen, disse kan trekkes fram som drivkreftene utenfor organisasjonen som bidro til innføring av ideen. I innføringsfasen ville vi se på hvordan arbeidsgruppen jobbet fram tiltakene i planen, hvilke hensyn har de vektlagt i utarbeidelsen av tiltak og hvordan de arbeidet med implementeringen av tiltakene. Ut fra det instrumentelle perspektivet fant vi at det i innføringsfasen ble utarbeidet en strukturert plan for hvordan de ville gjennomføre omdømmebyggingen. Planen var med 41 tiltak en storplan som berørte mange deler av organisasjonen. Tiltakene var utarbeidet ut fra en modell som arbeidsgruppen hadde framstilt. søkeord: organisasjonsendring, omdømmebygging, Hammerfest kommune, ideer på reiseen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9398
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8956
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3909
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleOmdømmebygging i Hammerfest kommune. En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record