Show simple item record

dc.contributor.advisorDanielsen, Ådne
dc.contributor.authorAarnes, Espen
dc.date.accessioned2016-07-06T10:20:51Z
dc.date.available2016-07-06T10:20:51Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.description.abstractSviktende motivasjon for læring i grunnskolen, nevnes som en av årsakene til at en alt for stor andel elever faller fra i den videregående skolen. Denne oppgaven ser på et utviklingsarbeid hvor målet er å øke elevenes motivasjon for læring, med et påfølgende mål om å øke elevenes læringsutbytte. Motivasjonen til elevene påvirkes av mange faktorer, flere av dem ligger innenfor skolens handlingsrom, og her tas det utgangspunkt i en faktor som flere forskere trekker frem som avgjørende, nemlig relasjonen mellom lærer og elev. Dette arbeidet ser på en endringsprosess ved en skole hvor relasjonsledelse blir presentert som et verktøy man skal bruke for å nå målet om økt motivasjon for læring. Konseptet relasjonsledelse blir overført til lærerens rolle som klasseleder. For å kunne gjøre et forskningsarbeid på denne prosessen trer jeg ut av min rolle som skoleleder og inn i rollen som aksjonsforsker, som innebærer at jeg både opptrer som aktør og forsker. Utviklingsarbeidet baserte seg i hovedsak på erfaringsdeling og refleksjon, både over egen praksis og teori på området.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9400
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8958
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3909
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.subjectRelasjonsledelse i skolenen_US
dc.subjectAksjonsforskningen_US
dc.titleRelasjonsledelse som verktøy for økt elevmotivasjon i skolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)