Show simple item record

dc.contributor.authorSchønning, Per Steinar
dc.date.accessioned2016-07-06T13:43:57Z
dc.date.available2016-07-06T13:43:57Z
dc.date.issued2016-05-25
dc.description.abstractNorsk kraftforsyning er i stadig endring. Både eksterne krav og ulike interne krav bidrar til at organisasjoner i energisektoren endrer seg. I takt med et stadig mer omskiftelig samfunn øker også hyppigheten av endringer. Alle disse endringsprosessene slår ulikt ut mot de ansatte. Noen yter motstand mot endringene, det kan være at de synes organisasjonen fungerer godt. I tillegg kan det være usikkerhet knyttet til egen posisjon, både hva man skal jobbe med og om man må flytte på seg. Andre igjen synes det gjøres for mye endringer uten at det nevneverdig blir de store forskjellene. Kulturen står ofte sterkt og mange mener endringer må gjøres over lengre tid. Andre igjen synes noe av endringen gjøres tilsynelatende for å skape ro og skaffe seg legitimitet ovenfor omgivelsene. Andre ansatte er mer positive til endringene fordi de øyner nye muligheter. Både nye jobbutfordringer og et løft av karrieren. I tillegg støttes endringene fordi man mener at organisasjonen ikke er rett organisert i forhold til nye krav so stilles både fra eksternt hold men også innad i organisasjonen. Endringsprosessene har både motstandere og tilhengere, men felles er at de alle blir påvirket på et eller annet vis. For ledelsen som ønsker endringene implementert inn og nedover i organisasjonen kan det være innspill de må ta hensyn til mens endringsprosessene pågår. For endringene skal kunne lykkes best mulig vil det blant annet være viktig å ta hensyn til eksisterende organisasjonskultur. Denne kan være sterk i mange organisasjoner og kan være bremsende på endringene som ønskes gjennomført.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9412
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8970
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3909
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titlePå hvilken måte opplever de ansatte innenfor Norsk kraftforsyning de stadige organisatoriske prosesser, sett i lys av myndighetskrav, og interne krav om mer effektiv resultatstyring?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)