Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchirmer, Henrik
dc.contributor.authorFladseth, Kristina
dc.date.accessioned2016-07-12T08:39:49Z
dc.date.available2016-07-12T08:39:49Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractInnledning: På Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har andelen obstruktiv koronarsykdom på elektiv invasiv koronar angiografi (IKA) falt fra 76 % i 2012 til 54 % i 2005. Det er behov for å gjøre en bedre forhåndsseleksjon av pasienter for å spare samfunnets ressurser og pasienten fra unødvendige engstelse og komplikasjonsfare. Høysensitiv troponin (hs-cTn) brukes for å diagnostisere akutt hjerteinfarkt, men er også assosiert med plakkutbredelse hos stabile pasienter på CT koronar angiografi. Vi ville undersøke om hs-cTnT kan predikere obstruktiv koronarsykdom og behov for revaskularisering hos elektive pasienter henvist til IKA. Metode: I 2012 ble 748 pasienter henvist til elektiv IKA inkludert i prosjektet ”CT angio i Nord” og registrert i en database med kliniske opplysninger og funn på IKA. Vi inkluderte de 737 pasientene med hs-cTnT-målinger. Obstruktiv koronarsykdom er definert som ≥ 50 % stenose. Analysene ble utført med logistisk regresjon. Resultater: Vi detekterte hs-cTnT hos 72 % av pasientene med et gjennomsnitt på 11,2 og 6,2 ng/L hos henholdsvis de med og uten obstruktiv koronarsykdom. Det er ingen forskjell i hs-cTnT hos de under 50 år. Sjansen for obstruktiv koronarsykdom økte med 9 % per enhet stigning i hs-cTnT (OR 1,09, 95 % konfidensintervall (KI) 1,06-1,12) i en univariabel og 4 % (OR 1,04, 95 % KI 1,01-1,07) i en multivariabel modell. Hs-cTnT var ikke-signifikant assosiert med plakkmengde hos pasienter uten obstruktiv koronarsykdom (OR 1,03, 95 % KI 0,99-1,06). For kvinner uten kjent koronarsykdom og med hs-cTnT ≤ 3,0 ng/L (n=105) var negativ prediktiv verdi (NPV) for obstruktiv koronarsykdom 80 %. Menn og kvinner med kjent koronarsykdom hadde lavere NPV. Hs-cTnT er ikke assosiert med hvilke pasienter med obstruktiv koronarsykdom som ble revaskularisert. Konklusjon: Hs-cTnT predikerer obstruktiv koronarsykdom hos de over 50 år, men ikke hvilke pasienter som blir revaskularisert. Hs-cTnT kan ikke alene utelukke obstruktiv koronarsykdom.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9428
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8986
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Cardiology: 771en_US
dc.titleKan troponiner brukes til å selektere elektive pasienter med nytte av koronar angiografi?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)