Show simple item record

dc.contributor.advisorHaavold, Per Øystein
dc.contributor.authorVestad, Patrick Reidar
dc.date.accessioned2016-08-24T13:59:44Z
dc.date.available2016-08-24T13:59:44Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.description.abstractDenne rapporten har belyst problemstillingen; Hva kjennetegner de matematiske resonnementene til elever i barneskolen med høy måloppnåelse i matematikk, i arbeid med generalisering av geometriske figurer og numeriske følger? Rapporten har avdekket at elever med høy måloppnåelse i matematikk ikke kan sees på som en homogen gruppe. Med dette menes det at den matematiske forståelsen vil variere innad i elevgruppen, hvor noen elever preges av instrumentell- og noen av relasjonell forståelse. Videre har jeg belyst at oppgavens struktur vil være med på å påvirke hvilke typer bevisstrategier elevene velger, både i form av tidligere kunnskaper, men også med tanke på hva elevene kan oppfatte om «det som er forventet.» Valget kan også preges av den sosiale interaksjonen som danner kontekst for intervjuet, hvor elevens ønske om å ha rett og ønske om å unngå misforståelser kan være med på å påvirke. Tidligere forskning på området har avdekket utfordringer knyttet til å skille pragmatiske bevisstrategier fra hverandre. Jeg har erfart det samme gjennom dette prosjektet, og tatt hensyn gjennom ulike metodiske grep. Det er, på bakgrunn av eget prosjekt og egne funn, vanskelig å komme med noen endelig konklusjon omkring problemstillingen. Mine funn kan tyde på at elever vil kunne oppnå høyre nivåer av bevisstrategier jo nærmere oppgavene ligger elevenes tidligere erfaringer. Erfaringene fra denne rapporten viser at alle nivåer av bevisstrategier tas i bruk, i ulikt omfang. Det vil imidlertid kreves ytterligere og mer dyptgående forskning for å kunne si noe endelig om kjennetegn på elever med høy måloppnåelses matematiske resonnementer.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9536
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9094
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3903
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.subjectMatematikkdidaktikken_US
dc.subjectMatematisk resonneringen_US
dc.subjectOppgavebasert intervjuen_US
dc.subjectTematisk analyseen_US
dc.subjectKognitiv psykologien_US
dc.subjectKonstruktivistisk læringssynen_US
dc.subjectKreativ resonneringen_US
dc.subjectproof schemeen_US
dc.subjectbevisstrategien_US
dc.subjectgeometriske mønstreen_US
dc.subjectgrunnleggende ferdigheteren_US
dc.subjectnumeriske følgeren_US
dc.titleMatematisk resonnement i 7.klasse. En kvalitativ undersøkelse av høytpresterende elevers matematiske resonnement i arbeid med generalisering av geometriske figurer og numeriske følger.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)