Show simple item record

dc.contributor.advisorSollid, Hilde
dc.contributor.authorPedersen, Kathrine
dc.date.accessioned2016-08-25T10:21:51Z
dc.date.available2016-08-25T10:21:51Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.description.abstractTemaet for avhandlingen er nynorsk som sidemål. Den presenterer en kvalitativ studie rettet mot læreres erfaringer av rammene for sidemålsundervisningen, og hvordan disse påvirker valgene de tar for undervisningen. Forskningsspørsmålet er: Hvordan oppfatter norsklæreren at rammefaktorer påvirker deres didaktiske valg i opplæring i nynorsk som sidemål? Det har vært nødvendig å gå bredt ut, for å fange lærernes nyanserte erfaringer med sidemålsundervisning. Datainnsamlingen er foretatt gjennom det kvalitative forskningsintervjuet, og har vært rettet mot norsklærere i ungdomstrinnet. Det teoretiske fundamentet for oppgaven bygger på et syn om at undervisning er en dynamisk prosess, hvor faktorene som er tilstede gjensidig påvirker hverandre. Det innebærer at rammefaktorer har innvirkning på elevenes læring av sidemål. I analysen fremkommer det at lærerne oppfatter seg selv som viktig for elevenes læring av sidemålet, og har en bred forståelse av formålet. Sammen med tolkningen av formålet, er norskfaget, vurdering, elevenes holdninger og motivasjon og læremidler rammer lærerne erfarer. Når norskfaget blir en ramme for utviklingen av sidemålskompetansen, ser vi av målformuleringene gjennom grunnleggende ferdigheter åpner et rom, hvor lærerne kan utvide rammen av opplæringen til andre fag. Oppsummert er lærerne opptatte av å se muligheter i det gitte rommet, samtidig er det mer å gå på, gjennom et tettere samarbeid med barnetrinnet og det å aktivere foreldre i tråd med prinsippene for opplæringen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9538
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9096
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3904
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectNorskdidaktikken_US
dc.subjectSidemålsundervisningen_US
dc.subjectgrunnskoleopplæringen_US
dc.subjectnynorsk som sidemålen_US
dc.titleRammene for opplæring i nynorsk som sidemål. En kvalitativ studie av læreres oppfatning av rammenes innvirkning på sidemålsundervisningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)