Show simple item record

dc.contributor.advisorHaavold, Per Øystein
dc.contributor.authorPedersen, Karianne
dc.date.accessioned2016-08-25T10:29:11Z
dc.date.available2016-08-25T10:29:11Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.description.abstractDette er en master i matematikkdidaktikk som ser på motivasjon hos svake elever i en nivådifferensiert og en ordinær klasse. På bakgrunn av stor interesse for motivasjon og tilpasset undervisning vil jeg se på problemstilling: Hva kjennetegner svake elevers motivasjon og syn på matematikk undervisning i en nivådifferensiert - og ordinær aldersdelt klasse? Dette er en generisk kvalitativ studie, der jeg har brukt intervju som datainnsamlingsmetode for å svar på problemstillingen. Jeg har intervjuet åtte elever fra to forskjellige klasser for å finne ut hva som kjennetegner deres motivasjon. Fire i en ordinær aldersdelt klasse og fire i en nivådifferensiert klasse. Undersøkelsen min viser at elevene i de to forskjellige klassene besitter ulik motivasjon innenfor matematikk. Elevene i den ordinære aldersdelte klassen viser tendenser til å være amotiverte. De attribuerer sine resultater til evner og har gjort det over tid, noe som kan være årsaken til at de viser en form for selvlært hjelpeløshet. De nivådifferensierte elevene har alle en form for ytremotivasjon, men internaliseringsprosessen er ulikt fra elev til elev. Alle elevene i denne gruppen viser tegn til at de attribuerer sine resultater til innsats, noe som betyr at de mener de selv kan endre utfallet av resultatet .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9542
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9100
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3903
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectMatematikkdidaktikken_US
dc.subjectAttribusjonen_US
dc.subjectgod undervisningen_US
dc.titleElever med lav måloppnåelses motivasjon og oppfatning av undervisning, med tanke på nivådifferensiert – og ordinær aldersdelt undervisning. En kvalitativ undersøkelse bygd på teori og intervju med et lite utvalg elever.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)