Show simple item record

dc.contributor.advisorHaavold, Per Øystein
dc.contributor.authorJohansen, Siri
dc.date.accessioned2016-08-25T10:35:45Z
dc.date.available2016-08-25T10:35:45Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.description.abstractHensikten med studien er å finne faktorer som kan være med å motivere elever og studenter til å satse på faget matematikk, og velge å ta en høyere utdanning i faget. Problemstillingen i denne oppgaven er følgende: ”Hvilke faktorer er med på å motivere studenter til å ta høyere utdanning i faget matematikk?”. Studien tar utgangspunkt i et konstruktivistisk kunnskapssyn og har et kvalitativt forskningsdesign. Datainnsamlingen består av syv semistrukturerte intervju med studenter ved Universitetet i Tromsø, som alle har valgt å ta høyere utdanning i faget matematikk. Videre er det transkribert, kodet og foretatt en tematisk analyse av dataen for å se etter mønstre og andre interessante funn. Gjennom analysen har jeg funnet ut at studentene er i all hovedsak indre motivert for å studere matematikk på høyere nivå. Det gir dem en mestringsfølelse som betyr mye og inspirerer dem til å yte mer. Ytre faktorer som jobbmuligheter og lønn har også til dels spilt inn på informantenes valg av studie. Noen studenter hevder også å ha blitt påvirket av mennesker rundt seg.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9544
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9102
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDLRU-3903
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectMatematikken_US
dc.subjectHøyere utdanningen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.titleMotivasjonsfaktorer til høyere utdanning i matematikk. En kvalitativ studie på faktorer som motiverer studenter til å ta høyere utdanning i matematikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record